FNs bærekraftsmål nummer 13 - stoppe klimaendringene
- Energiproduksjonen må omstilles i fornybar retning. Det er helt nødvendig for å redusere CO2-utslippene og oppfylle ambisjonene i Paris-avtalen, sier direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas

Milliarder til klima-investeringer

05.09.22

KLP har et mål om å investere minst seks milliarder kroner hvert år i klimavennlige investeringer. Den nyeste investeringen er i Quinbrook Net Zero Power Fund. Fondet investerer i solkraft med batterisystemer og i grønne datasentre i USA, Storbritannia og Australia.

Målet om nye seks milliarder kroner til klimavennlige investeringer hvert år utgjør cirka åtte prosent av KLPs totale investeringer. Ambisjonen gjelder hele konsernet og har vært et uttalt mål siden 2017. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde klimavennlige investeringer i KLP totalt rundt 56,7 milliarder kroner.  

Åpenhet og klimavennlig 

KLP forvalter midlene på vegne av sine eiere, som er kommuner og helseforetak i Norge, derfor er det viktig å være åpne om investeringene som gjøres. 
 
- Energiproduksjonen må omstilles i fornybar retning. Det er helt nødvendig for å redusere CO2-utslippene og oppfylle ambisjonene i Paris-avtalen, noe KLP har et uttalt mål om å bidra til. Energisituasjonen vi ser i verden nå er nok et signal om hvor viktig det er å produsere mer ren energi.  Det er derfor riktig og viktig for oss å fortsette å satse på klimavennlig og fornybart, sier direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas. 

Heidi Finskas
Heidi Finskas er direktør for samfunnsansvar i KLP

Solkraft og batteri 

KLPs siste forpliktelse er to milliarder kroner inn i Quinbrook Net Zero Power Fund. Fondet vil hovedsakelig investere i solkraft med batterisystemer, både som et ledd i avkarboniseringen av energisystemet og koblet til energibehovet fra datasentre i USA. De amerikanske selskapene Primergy og Rowan Digital Infrastructure vil representere minst to tredjedeler av investeringene. I tillegg vil det være noen mindre investeringer i Storbritannia og Australia.  

I første fase har KLP kjøpt seg inn i en eksisterende portefølje, mens pengene fremover vil gå til ny kapasitet. Fondsinvesteringen vil gi større geografisk spredning i KLPs portefølje.  
Fondet har høyt fokus på miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG). 

Raskt voksende i USA 

- Vi er imponert over Quinbrooks resultater med å skape verdier og håndtere risiko på vegne av sine partnere. De har laget sterke og gode plattformer som skal kunne gi stabil og forutsigbar avkastning til investorene. KLPs satsing på Quinbrook Net Zero Power Fund vil bidra til KLPs mål om å investere minst seks milliarder kroner årlig i klimavennlige investeringer og være en del av omstillingen til et netto nullsamfunn, sier direktør for Risikostyring og allokering i KLP, Harald Koch-Hagen. 

Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.
Harald Koch-Hagen er direktør for Risikostyring og allokering i KLP


Primergy er utvikler, eier og operatør av solkraft og batterisystemer i USA. Selskapet har en sterk posisjon i flere delstater i USA som California, Nevada, Colorado, Virginia og Texas. Det forventes at det amerikanske markedet for solkraft sammen med batterikapasitet vil stige raskt de nærmeste årene. Rowan Digital Infrastructure jobber med å finne lokasjoner for å opprette "grønne datasentre" i USA. 

Med klimavennlige investeringer menes blant annet solkraft, batterisystemer og -lagring, utvikling av solceller, vindkraft, vann, offshore vind, fjernvarme, hydrogen, ammoniakk, biogass og skog.