Sykepleier på jobb

Eksperter: Helseyrkene du bør satse på

Skrevet av: | 15.11.22

Behov for arbeidskraft, videreutdanning og teknologi er tre viktige stikkord for helse- og  omsorgssektoren i årene som kommer. Se hva eksperter mener du bør satse på fremover.

Arbeidsgivere trenger flere i jobb, og flere må jobbe lenger. Mange av fremtidens yrker finner du i helse- og omsorgssektoren, ifølge helseteknologieksperter.

Professor og prorektor Pinar Heggernes ved Universitetet i Bergen (UiB) tror mange jobber innen helse og omsorg kommer til å bli endret på grunn av automatisering. Særlig gjelder det jobbene som innebærer tunge løft, og at det blir mye lettere for eksempel å flytte på pasienter.  Selvkjørende teknologi kan frakte pasienter lettere til riktig avdeling og digitale verktøy for diagnostisering og medisinering kan gi raskere svar.

– Jobben til helsearbeidere blir lettere med denne typen støtteverktøy. Selv om mye av jobben kommer til å gå raskere, kommer vi likevel til å mangle arbeidskraft, sier Heggernes.

Stort behov for arbeidskraft

Thor Ole Gulsrud leder Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige
fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han foreleser om helseteknologi, og ser at mangel på arbeidskraft vil få betydning for pasientene.

– Det blir færre yrkesaktive til å ta seg av en stadig større andel av befolkningen. Fremover vil flere derfor være pasienter i eget hjem, sier Gulsrud. 

I Stavanger bygges et nytt sykehus der alle de 640 sengerommene blir enerom. Med kun enerom, og dermed færre plasser, blir det nødvendig å få pasientene fort inn og fort ut igjen. Det innebærer en forskyvning av tjenester fra spesialisthelsetjenesten over på primærhelsetjenesten.

Helseteknologi i private hjem

Når pasientene skal raskere hjem, må helsepersonellet som skal være med inn i private hjem i større grad forholde seg til velferdsteknologi som hjelpemidler i hjemmene. Gulsrud mener dette er noe som bør prege utdanningen fremover: 

– Vi må forholde oss til denne teknologien. Sykepleiere og helsepersonell må ha et begrepsapparat og en forståelse for teknologi, fordi de vil møte den i stadig større grad. 

På litt lenger sikt tror forskeren det kan bli behov for å utdanne en annen type personell, som har innslag av teknologi og teknologiforståelse i utdanningen, slik at terskelen for å ta i bruk teknologien blir lavere.

– De som utvikler medisinsk teknologi må forstå behovene brukerne har, i enda større grad enn før. Ofte er teknologene opptatt med den fancy teknologien, men det er brukerperspektivet som er det absolutt viktigste.

– Helsesektoren er i stor endring, og det blir bare mer og mer spennende med større innslag av tverrfaglighet, sier Gulsrud. 

– Dette vil føre til et kontinuerlig behov for kompetanseheving, noe som også kan bidra til å gjøre jobben enda mer interessant, sier han. 

Utdanning gir flere muligheter

Digital kompetanse vil være nødvendig for alle, både for de som er under utdanning i dag, de som står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn, og de som trenger etterutdanning.

Heggernes ved UiB mener det er en stor utfordring at en del unge ikke fullfører videregående skole. Uten videregående vil det bli vanskelig å komme i jobb fordi det vil bli færre jobber for ufaglærte. Uten videregående har man heller ikke mulighet til å ombestemme seg senere.

– De som utdannes i dag skal stå i arbeid til 2070-2080. Det er veldig langt frem, og uansett hva man utdanner seg til, må man være forberedt på at arbeidslivet kommer til å endres, sier Heggernes.

Sikre yrker

– Som pandemien og krigen i Ukraina har vist oss, er det vanskelig å spå hvilken kompetanse som plutselig kan bli viktig og nødvendig. Jeg ser på helse, IT og lærere som sikre yrker fremover, sier Heggernes, som ikke har tro på at det skal være for mye digitalisering i skolen. 

– Vi kommer alltid til å ha barn som trenger å lære å skrive, øve på menneskelige relasjoner, samarbeid og forståelse. 

Professoren peker også på at det er stor mangel på folk innen informasjonsteknologi. Allerede i dag mangler 6000 ansatte innen IT.

– Også aldersdiskriminering er et problem. Nå som vi trenger alle i arbeid, er det viktig at arbeidsgivere er åpne for eldre arbeidstakere, og at det finnes kompetansehevingstiltak også for disse.

Både utfordringer og muligheter

Et argument mot helseteknologi er at hensikten er å bøte på ressursknapphet. Dette kan føre til mer isolasjon og ensomhet hos pårørende som ikke har et pårørendenettverk rundt seg.

Samtidig åpner teknologien for andre muligheter. Det å kunne snakke med helsepersonell via en skjerm gir muligheter vi ikke tidligere har hatt. Mange av dem som er åpne for å ta i bruk digitale løsninger vil kunne oppleve økt trygghet ved at helsepersonell blir mer tilgjengelig. Gulsrud tror det vil oppleves som en god erstatning for mange.

Denne artikkelen er publisert i årets utgave av KLP-magasinet som sendes til de fleste som har oppsparing til pensjon i KLP. Dersom du ønsker å lese hele magasinet, kan du se pdf-versjonen her.