Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.
Harald Koch-Hagen, Direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.

Satser 200 millioner kroner på skog

KLP blir med videre på flere oppkjøp av skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum.

For tre år siden gjorde KLP den første investeringen i skog. Det skjedde gjennom det svenske selskapet Silvestica, som er et alternativt investeringsfond etablert på initiativ av den svenske banken SEB. Skogselskapet skulle kjøpe skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum. Til slutt endte investeringen fra KLP opp på 1,5 milliarder kroner.

Etter at målene for det første selskapet ble nådd, oppretter svenske SEB nå et nytt Silvestica 2-selskap som KLP går inn med 200 millioner kroner i.

- Investeringer i skog er svært langsiktige og passer godt med KLPs behov for investeringer med stabil, langsiktig og god avkastning. KLP har en strategi om å øke klimavennlige investeringer, og Silvesticas bærekraftstrategi er i tråd med våre ønsker og ambisjoner på dette området. Med gode erfaringer fra det første Silvestica-selskapet blir vi gjerne med videre og investerer mer penger i skog, sier Harald Koch-Hagen, som er direktør for strategisk aktivaallokering i KLP.