Agentinformasjon - KLP Skadeforsikring AS

29.01.18

Når et forsikringsselskap inngår en avtale med et forsikringsagentforetak, er man i henhold til "Lov om forsikringsformidling" pålagt å informere om dette.

Vi bruker følgende agenter:

Forsikringsforetakets navn: Penger.no AS
Daglig leder: Rune Brunborg
Adresse for foretaket: Postboks 747 Sentrum, 0106 Oslo
Virksomheten utøves i: Norge
Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet

Forsikringsagentforetakets navn: NextCall AS
Daglig leder: Stein Kristensen
Adresse for foretaket: Postboks 225, Sentrum, 3701 Skien
Virksomheten utøves i: Norge
Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet

Forsikringagentforetakets navn: Kasko Norway AS
Daglig leder: Henrik Matsen
Adresse for foretaket: c/o RG Regnskap AS, Postboks 335, 1411 Kolbotn
Virksomheten utøves i: Norge
Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet

Forsikringagentforetakets navn: Intellitech AS
Daglig leder: Henrik Nygård Sjølie
Adresse for foretaket: Fridtjof Nansens plass 2, 0160 Oslo
Virksomheten utøves i: Norge
Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet