sharon-christina-rorvik-233131-unsplash bergen

KLPs klimapris for kommunene

Fristen er nå ute. Takk for alle bidrag!

Alle Norges kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å nominere sine beste klimatiltak -  både de som reduserer utslipp og de som reduserer klimarisiko. De tre beste bidragene mottar pengepremier øremerket videre klimaarbeid, og presenteres på høstens møteplass for klimaarbeidet i kommune-Norge, Kommunenes vei mot klimamålet.

Les mer om høstens møteplass

Tiåret vi nå har gått inn blir avgjørende for om vi kommer til å klare halvannengradersmålet. Mer enn noen gang har vi alle et ansvar for å redusere klimagassutslippene.

Men klimautfordringene innebærer mer enn en reduksjon i CO2-utslippene. Samtidig som utslippene må ned, må planlegging og tilrettelegging av fremtidens samfunn og infrastruktur ta høyde for klimaendringene som kommer, og alt de bærer med seg. Allerede nå må de som bygger samfunnet ta høyde for klimarisiko. 

Vi ønsker å løfte frem gode klimatiltak som har en overføringsverdi og kan inspirere andre kommuner, og derfor deler vi ut KLPs klimapris for andre gang.

De tre beste bidragene vil bli presentert på den digitale avviklingen av Kommunenes klimakonferanse utover høsten 2020, Kommunenes vei mot klimamålet. Kommunen som vinner vil motta en pengepremie på 250.000 kroner, andreplass 150.000 kroner og tredjeplass 100.000 kroner. Premiepengene er øremerket videre klimaarbeid.

To kategorier

I år var det mulig å sende inn bidrag i to forskjellige kategorier. Som tidligere kunne kommunene og fylkeskommunene nominere prosjekter og tiltak som tar sikte på å redusere klimagassutslipp. Nytt av året er at det også er mulig å nominere tiltak som handler om klimarisikohåndtering i kommunene. Begge kategoriene er likestilt når juryen skal avgjøre hvem som får første-, andre- og tredjeplass.

Er du usikker på om du kan nominere klimatiltaket i din kommune, eller er du på jakt etter inspirasjon? Ta en titt på fjorårets bidrag da vel!

Plusshus til topps i 2019

Nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg kommune er et plusshus som i løpet av sin levetid vil produsere mer energi enn det tar å bygge, drifte og til slutt rive bygget. Det førte til førsteplass i KLPs klimapris for kommunene i 2019. 

Se video om fjorårets vinnerbidrag: 

  

Om prisen

Hvem kan sende inn bidrag?

Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan selv nominere sine tiltak, eller bli nominert av andre. Det vil være kommunen eller fylkeskommunen som mottar premiepengene.

Det er ingen begrensninger på hvor mange bidrag som kan komme fra samme kommune. 

Hvordan sender jeg inn bidrag?

Frist for innsendelse var 31. mai 2020.

Nominasjonen må inneholde følgende informasjon om prosjektet: 

  • Navnet på kommunen og kontaktperson (tlf. og e-post)
  • Navnet på klimatiltaket, og om det omhandler utslippsreduksjon eller klimarisikohåndtering
  • Beskrivelse av tiltaket (maks 400 ord)
  • Beskrivelse av tiltakets effekt/nytteverdi (maks 200 ord)
  • Beskrivelse av overføringsverdien til andre kommuner (maks 200 ord)

Hvordan og når blir vinnerne kåret?

De tre beste bidragene velges av en jury bestående av av Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS, Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse, Sverre Thornes, konsernsjef i KLP, Gro Myking, konserndirektør kommunikasjon i KLP og Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune (fjorårets vinner). 

Vinnerne blir presentert på den digitale avviklingen av Kommunenes klimakonferanse, gjennom interaktive sesjoner utover høsten 2020. Vinnerbidraget mottar 250.000 kroner, andreplassen 150.000 kroner og tredjeplassen 100.000 kroner. Premiepengene er øremerket klimaarbeid i kommunen.

Konkurransevilkår