Kommunenes vei mot klimamålet

Delta på høstens møteplass for klimaarbeidet i kommune-Norge – live fra Deichman Bjørvika! 

Bli med digitalt eller som publikum i salen på våre interaktive direktesendinger utover høsten. Første sesjon er 9. september klokken 10:00.  

Meld deg på

Mye har skjedd siden vi begynte planleggingen av Kommunenes klimakonferanse 2020. Vi har derfor valgt å tenke annerledes, og inviterer nå til en ny måte å arrangere konferanser på. 

Utover høsten skal vi samle dere som jobber med klima og miljø i kommune-Norge til digitale og interaktive direktesendinger på omtrent 45 minutter hver gang. Sendingene bygges rundt faglig påfyll, viktige debatter og gode eksempler på lokalt klimaarbeid. Målet er fortsatt det samme: å skape høstens viktigste møteplass for klimaarbeid i kommune-Norge. Derfor har du også mulighet til å være med i Klimaforum, en digital møteplass rett etter hver sending, der klimakolleger på tvers av landet kan dele erfaringer, diskutere dagens sending og stille spørsmål.

Kommunenes vei mot klimamålet  

Hver sending vil ta for seg forskjellige problemstillinger og temaer som er spesielt relevante for kommunene, med ekstra fokus på fremtidsrettede løsninger som inspirerer. I tillegg vil noen bidrag og vinnerne av KLPs klimapris presenteres i hver sesjon.

2020 skulle bli klimaets år, når vi nå var gått inn i tiåret hvor utslippene måtte halvveres om vi skal nå halvannengradersmålet. Så kom koronakrisen. Hvordan har det endret kommunenes forutsetninger for å lykkes med klimaarbeidet fremover? 

Med blant annet:

 • Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)
 • Tore Furevik, direktør Bjerknessenteret
 • Helge Eide, KS
 • Jon Askeland, fylkesordfører Vestland (Sp)
 • Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet (Ap)

Klima er på topplisten over temaer som velgerne synes er viktig. Samtidig har klimatiltak en tendens til å både engasjere og provosere, og det er nettopp lokalt som klimapolitikken merkes i hverdagen vår. Hva skal egentlig til for å få gjennomslag og lykkes med lokal klimapolitikk?  Og er det noen kjennetegn ved lokalpolitikerne som klarer det?

Med blant annet:

 • Thea Gregersen, Norsk medborgerpanel
 • Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved ISF
 • Kari Anne Sand, ordfører Kongsberg (Sp)

Hvilke næringer skal kommunene leve av i det nye grønne Norge, og hvordan rigger kommunene seg for disse? Representanter fra ulike næringer, kommunene og nasjonale myndigheter skal belyse hvordan det lokale næringslivet kan se ut i et Norge som når klimamålet og samtidig sikrer kommunene inntektene de trenger. 

Med blant annet:

 • Vidar Helgesen, tidl. klima- og miljøminister
 • Espen Barth Eide, Ap
 • Lene Westgaard-Halle, H
 • Olav Bolland, dekan NTNU/Ocean Space Center
 • Astrid Karheim Onsum, Head Offshore Wind, Aker Solutions
 • Sverre Thornes, konserndirektør i KLP

For å nå klimamålene må det store endringer til. Disse tiltakene vil påvirke bedrifter og personer ulikt. Hvordan kan vi sikre en rettferdig klimapolitikk, der ingen blir stående igjen som de økonomiske «taperne»? Hvordan unngår vi tiltak som fører til økt sosial urettferdighet? Og kan man unngå konflikt mellom by og land i klimapolitikken? 

Med blant annet:

 • Kristin Halvorsen, Cicero
 • Karen O'Brien, sosiolog og forsker, UiO
 • Kjetil Lund, adm.dir NVE

 

Gjester og foredragsholdere 

 • Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

 • Espen Barth Eide, energi- og miljøpolitisk talsperson, Arbeiderpartiet 

 • Vidar Helgesen, tidligere klima- og miljøminister og leder av utvalg for klimaomstilling, Høyre 

 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning 

 • Siri Sorteberg, avdelingsdirektør ved Klimaavdelingen i Miljødirektoratet 

 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE 

 • Tore Furevik, professor ved Universitetet i Bergen og direktør ved Bjerknessenteret 

Vår digitale møteplass: Klimaforum  

En viktig del av konferanseopplevelsen er muligheten til å møte og snakke med likesinnede og kolleger fra andre deler av Norge. Derfor blir du rett etter hver sending invitert til å bli med i Klimaforum. Her deles konferansedeltakerne i mindre grupper og blir tatt med inn i digitale møter som ligner mye på Teams-, Skype- eller Zoom-møtene de fleste av oss har blitt godt kjent med i det siste.

Hvert forum har en egen møteleder som vil sette i gang diskusjonene, men det er også rom for å utveksle erfaringer, stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger med klima- og lokalpolitiker-kolleger fra hele Norge. Forumet varer i ca. 30 minutter. 

Et tilbakeblikk til Kommunenes klimakonferanse 2019

Podcast

Fikk du ikke med deg konferansen?
Hør alle foredragene fra konferansen i 2019

Praktisk informasjon

Kommunenes vei mot klimamålet er en digital møteplass bestående av 4 interaktive direktesendinger med forskjellige temaer utover høsten 2020. Deltakelse er gratis, og forbeholdt ledelse, kommuneadministrasjon og folkevalgte politikere i alle Norges kommuner, samt samarbeidspartnere av KLP. 

Når skjer det?  
9. september, 22. september, 13. oktober og 27. oktober.

Hvor lenge varer hver sesjon?  
Fra klokken 10:00 til ca. 10:45. Første sesjon varer til 11:00. Etter hver sending vil du ha mulighet til å bli med i Klimaforum - en digital møteplass der du kan snakke med konferansedeltakere fra hele landet. Dette varer i maks 30 minutter etter hver sending. 

Hvordan kan jeg delta? 
Sesjonene sendes fra Deichman Bjørvika i Oslo, men så lenge du har internett kan bli med digitalt fra hvor som helst i Norge. Lenke sendes i forkant av hver sesjon. 

Vil du være publikum i salen?  
Det vil være plass til omtrent 50 publikummere i salen under hver sesjon, og her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Du kan velge om du vil delta digitalt eller fysisk ved å trykke på påmeldingsknappen under. 

Meld deg på

   

Programledere

HogG_6

Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, skal lede sendingene fra Deichman sammen med Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.