Kritikkverdige forhold

Er du kjent med kritikkverdige forhold som omhandler KLP, kan du rapportere forholdene på en sikker måte gjennom KLPs varslingskanal.

Med kritikkverdige forhold menes lovbrudd eller uetisk adferd som er i strid med våre verdier eller truer vårt omdømme.

Eksempler på slike brudd er økonomiske misligheter, korrupsjon, diskriminering, trakassering og interessekonflikter.

Varsel mottas i første instans av en uavhengig tjenesteleverandør. Saker som krever videre oppfølging vil bli formidlet til vårt interne varslingsombud.

Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger, og du kan varsle anonymt.

Gå til varslingskanalen.

Henvendelser som er knyttet til kundeforholdet ditt i KLP eller et av KLPs datterselskap, skal rettes til selskapets klageinstans.