Kritikkverdige forhold

Er du kjent med kritikkverdige forhold som omhandler KLP, kan du rapportere forholdene på en sikker måte gjennom KLPs varslingskanal.

Henvendelser som angår eget kundeforhold eller våre investeringer omfattes ikke av varslingskanalen for kritikkverdige forhold, men du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Klage på eget kundeforhold eller KLP`s investeringer

Dersom du har spørsmål eller klage som angår eget kundeforhold ber vi om at du kontakter oss via vårt kontaktskjema.

Du som kunde er vår viktigste ressurs, og KLP ønsker å høre fra deg når du har noe på hjertet. Eksempler på henvendelser som angår eget kundeforhold kan være forsinket eller manglende utbetaling, problemer med nettbanken, forsinket saksbehandling eller at du er uenig i beslutning eller vedtak.

Dersom du ønsker å klage på investeringsvalgene KLP foretar, eller har spørsmål om disse, kan henvendelser rettes til oss via kontaktskjema vårt.

Kritikkverdige forhold

Med kritikkverdige forhold menes varsel om lovbrudd eller uetisk adferd som er i strid med våre verdier eller truer vårt omdømme.

Eksempler på slike brudd er økonomiske misligheter, korrupsjon, diskriminering, trakassering og interessekonflikter.

Varsel om kritikkverdige forhold mottas i første instans av en uavhengig tjenesteleverandør. Saker som krever videre oppfølging vil bli formidlet til vårt interne varslingsombud.

Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger, og du kan varsle anonymt.

Gå til varslingskanalen.