Kritikkverdige forhold

Er du kjent med kritikkverdige forhold som omhandler KLP, kan du rapportere forholdene på en sikker måte gjennom KLPs varslingskanal.

Henvendelser som angår eget kundeforhold eller uenighet om investeringer KLP har foretatt omfattes ikke av varslingskanalen for kritikkverdige forhold, men du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss for å uttrykke din mening eller sende inn klage.

Klage på eget kundeforhold

Det er viktig at vi i KLP får høre hva du som kunde har på hjertet. Dersom du har spørsmål eller klager som angår eget kundeforhold ber vi om at du kontakter oss via vårt kontaktskjema.

Eksempler på henvendelser som angår eget kundeforhold kan være forsinket eller manglende utbetaling, problemer med nettbanken, forsinket saksbehandling eller at du er uenig i beslutning eller vedtak.

Klage på KLPs investeringer

Dersom du ønsker å uttrykke din mening eller klage over investeringer KLP foretar i selskaper eller prosjekter, eller har spørsmål om disse, kan henvendelser rettes til oss via vårt kontaktskjema.

 

Kritikkverdige forhold

Med kritikkverdige forhold menes varsel om lovbrudd eller uetisk adferd som er i strid med våre verdier eller truer vårt omdømme.

Eksempler på slike brudd er økonomiske misligheter, korrupsjon, diskriminering, trakassering og interessekonflikter.

Varsel om kritikkverdige forhold mottas i første instans av en uavhengig tjenesteleverandør. Saker som krever videre oppfølging vil bli formidlet til vårt interne varslingsombud.

Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger, og du kan varsle anonymt.

Gå til varslingskanalen.

Ønsker du ikke å benytte den elektroniske varslingstjenesten? Du kan også varsle til KPMG ved å: 

  • Ringe KPMGs varslingstelefon: (+47) 406 39 400. Åpningstid er mandag-fredag kl. 09.00-15.30. Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
  • Kontakte KPMG på e-post: varsling@kpmg.no
  • Sende et brev i posten til: KPMG v/Gransking og Compliance, Postboks 7000 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket i KPMGs lokaler på Majorstuen i Oslo.