Grønn dobbeldør til lagerlokale

Meld skade og tyveri - bedrifter

 • Trenger du veihjelp? Ring KLP Veihjelp på 22 03 20 70.
 • Trenger du øyeblikkelig hjelp til sykdom/ulykke i utlandet? Ring alarmsentralen SOS på +47 22 96 50 46.
 • Trenger du å reparere eller skifte bilrute? Ring Riis Bilglass på 987 09 009 eller Hurtigruta Carglass på 987 09 500.

Slik melder du skader på bil:

Du kan enkelt melde skader på arbeidsgivers kjøretøy uten å logge inn.
NB! Skader på din private bil må du melde på innlogget område på Min side.  

Hvis du har fylt ut et skademeldingsskjema, kan du laste opp dette som vedlegg.

Skademeldinger og andre nyttige skjemaer

Her finner du skjemaer i pdf som du kan skrive ut. Skjemaet kan sendes kryptert og trygt til oss via KLPs kontaktskjema eller med vanlig postgang.

Meld andre skader på Kundeside:

2

Fyll inn

Klikk på Meld skade og legg inn informasjon fortløpende. Hvis det er andre som skal legge inn informasjonen, kan meldingen videresendes til dem.

3

Last opp

Last opp dokumenter eller bilder som har med skaden å gjøre.

4

Fullfør

Fullfør skademeldingen. Du kan følge status i skadesaken på Kundeside.

Hva gjør jeg når...?

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som har veihjelp inkludert i kjøretøysforsikringen, kan ringe KLP Veihjelp på 22 03 20 70 for veihjelp/bilberging - hele døgnet.
Dersom du velger å bruke andre redningsselskap enn KLP Veihjelp, vil fakturaen bli sendt til virksomheten, som må betale den selv. Deretter kan dere søke utlegget refundert av KLP.  

Hvis du er usikker på om virksomheten du jobber i kan benytte seg av KLP Veihjelp, sjekk om tjenestebilen har veihjelpsklistremerke, eller ta kontakt med forsikringsansvarlig i virksomheten.

Veihjelpsbeviset ligger bakerst i forsikringsavtalen. Dette bør dere skrive ut og oppbevare i tjenestebilene. I veihjelpsbeviset står også telefonnumre til våre samarbeidspartnere. Disse telefonnumrene bør dere i tillegg lagre i førernes mobiltelefoner.

Skade/tyveri av gjenstander:

 • Du må straks melde tyveri eller ran til lokalt politi. Få med deg en skriftlig bekreftelse på anmeldelsen.
 • Hvis bagasjen blir skadet eller kommer bort, må du melde dette til flyselskapet før du forlater flyplassen.

Sykdom:

 • Pass på at du får kvitteringer for alle utlegg. Hvis utgiftene blir så store at du ikke kan betale selv, skal du vise frem reiseforsikringskortet eller avtalenummeret, slik at legen eller sykehuset kan sende regningen direkte til oss.
 • Ved alvorlige eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling, kan du kontakte alarmsentralen vår, SOS International. Den er er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46.
 • Når du ber om hjelp, trenger KLP og SOS International opplysninger om ditt og kommunens/bedriftens navn, avtalenummer (policy no) og hvor lenge forsikringen er gyldig.
 • Ved sykdom bør du notere legens/sykehusets navn, adresse og telefon-/telefaksnummer. Det gjør det enklere for både deg og oss å følge opp saken. 

Kontaktinformasjon:

KLP Skadeforsikring i arbeidstiden:
Telefon: 55 54 85 00
E-post: klpskade@klp.no


Ved ulykke/skade på reise i utlandet:

SOS International 
Telefon: +47 22 96 50 46
E-post: sos@sos.eu

Vi anbefaler at du lagrer disse telefonnumrene og forsikringsavtalenummeret (policy no) på mobilen før avreise.

Kollisjon med annet kjøretøy:

 • Har du kollidert med et annet kjøretøy, må du fylle ut Europeisk skademelding sammen med føreren av det andre kjøretøyet. Dette skjemaet skal ligge i bilen/arbeidsmaskinen.
 • Det er viktig at eget forsikringsselskap så snart som mulig mottar gjenpart av felles undertegnet skademelding. Skjemaet kan skannes og lastes opp i den elektroniske skademeldingen på Kundeside.
 • Husk at personskade ved biluhell alltid skal meldes til politiet.
 • Mangler skjemaet Europeisk skademelding i bilen, kan du få det ved å kontakte klpskade@klp.no, nærmeste politistasjon, bilverksted eller bensinstasjon. Du kan også prøve nærmeste Narvesen-kiosk. Ha gjerne flere skjemaer liggende i bilen!

Bilskade uten at andre kjøretøy er involvert:

 • Bilskader meldes til KLP via Kundeside. Oppgi bilens registreringsnummer.
 • Kontakt et verksted for timeavtale. Skaden må takseres før den utbedres. Gi verkstedet beskjed om at det er en forsikringssak hos KLP, så vil verkstedet sørge for takst av skaden før den blir reparert.
 • Egenandelen dekkes av kommunen/bedriften.
 • Husk at personskade ved biluhell alltid skal meldes til politiet.

Mange virksomheter dekker glasskader selv. Kontakt virksomhetslederen eller forsikringskontakten din for å sjekke hvilke retningslinjer som gjelder for glasskader.

Skole, SFO eller barnehage tar direkte kontakt med KLP Skadeforsikring og sender inn skademeldingsskjemaet for barne-/elevulykke dersom skaden har ført til legebesøk.

Når en barneulykke er meldt til Nav, betyr dette at hendelsen også er meldt til KLP. Da er det ikke nødvendig å melde inn skaden på skademeldingsskjema til KLP. Vi trenger heller ikke å få tilsendt legeerklæring. Skulle hendelsen føre til en senskade, tar vi kontakt med legen for å innhente relevant informasjon.

Ved innsending av skjemaet må dette signeres av både skadelidte/foreldre og av skolen/barnehagen.

Typiske naturskader er storm, stormflo, ras og flom. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.
Les mer om erstatningsordningene ved naturskade på naturskade.no.

Du kan melde naturskader på Kundeside.

Lurer du på noe?

Ring oss gjerne på 55 54 85 00.