Grønt hjerte malt på en murvegg

Reklamasjon på betalinger og egenerklæring ved svindel eller tvist

Du har reklamasjonsrett på visse betalinger. Det betyr at du kan søke banken om å få tilbakeført beløpet. Du kan reklamere ved å sende inn et egenerklæringsskjema.

Reklamasjon på betaling

Sperr kortet snarest mulig. Er det en snakk om en betaling fra konto ringer du sperretjenesten vår for å få sperret konto og innloggingstilganger.

Sjekk med disponent dersom flere enn deg har tilgang til kontoen. Dersom du mistenker at du har blitt utsatt for en straffbar handling i forbindelse med trekket, må du anmelde forholdet til politiet.

Du reklamerer ved å fylle ut og sende inn egenerklæringsskjema.

Ta kontakt med kjøpestedet for å finne en løsning. Dersom det ikke fører frem, eller du har handlet på en falsk nettside, kan du reklamere til banken. Du kan reklamere når oppgitt leveringsdato er passert, men tidligst 15 kalenderdager etter at betalingen er utført.

Fyll ut og send inn egenerklæringsskjemaet med beskrivelse av hva som har skjedd og legg ved:

 • Ordrebekreftelse
 • Dialog med kjøpestedet

Du må returnere varen til kjøpestedet, og ta vare på kvitteringen for returen. Dersom kjøpestedet ikke har tilbakebetalt deg etter 15 kalenderdager kan du reklamere til banken.

Fyll ut og send inn egenerklæringsskjemaet med beskrivelse av hva som har skjedd og legg ved:

 • Ordrebekreftelse
 • Bilde av skaden
 • Kvittering for retur
 • Dialog med kjøpestedet

Du må returnere varen til kjøpestedet, og ta vare på kvitteringen for returen. Dersom kjøpestedet ikke har tilbakebetalt deg etter 15 kalenderdager kan du reklamere til banken.

Fyll ut og send inn egenerklæringsskjemaet med beskrivelse av hva som har skjedd og legg ved:

 • Ordrebekreftelse
 • Bilde av varen
 • Kvittering for retur
 • Dialog med kjøpestedet

Du kan reklamere hvis du har returnert eller avbestilt en tjeneste og kjøpestedet ikke tilbakebetaler deg. Avbestillingen må ha være gjort i tråd med kjøpestedets vilkår. Du kan tidligst reklamere 15 kalenderdager fra du fikk tilbakebetalingserklæring fra kjøpestedet. Hvis du ikke har fått tilbakebetalingserklæring er fristen 15 kalenderdager fra avbestillingen/returen.

Fyll ut og send inn egenerklæringsskjemaet med beskrivelse av hva som har skjedd og legg ved:

 • Ordrebekreftelse
 • Avbestilling / kvittering for retur
 • Tilbakebetalingserklæring
 • Dialog med kjøpestedet

Du kan reklamere hvis betalingen er belastet dobbelt, eller hvis du har betalt for varen på en annen måte og den i tillegg er belastet kortet. Normalt oppdages og rettes dobbel betaling av kjøpestedet selv. Dersom kjøpestedet ikke tilbakebetaler deg, kan du reklamere.

Fyll ut og send inn egenerklæringsskjemaet med beskrivelse av hva som har skjedd og legg ved:

 • Ordrebekreftelse
 • Dialog med kjøpestedet

Fyll ut og send inn egenerklæringsskjema

Skjemaet sendes til oss som vedlegg enten via "skriv til oss"-funksjonen i mobil- eller nettbanken, kontaktskjema eller per post til adresse: 

KLP Banken
Postboks 400 sentrum 
0103 Oslo

Husk å fyll ut forklaring på hva som har skjedd på side 2 i skjemaet. 

Fyll ut egenerklæringsskjema

Hva skjer når du har reklamert?

Når du sender egenerklæring, melder vi saken til Visa. Visa kontakter brukerstedet for å finne en løsning. Behandling av saken kan ta inntil to til fire måneder. Du får tilbakemelding i innboksen i mobil- og nettbanken når saken er ferdigbehandlet, eller når det er andre oppdateringer i saken.