Kredittkort på reise 2

Gratis reise- og avbestillingsforsikring

For at reiseforsikringen skal være gyldig må minst 50 prosent av reisens transportkostnader være betalt med KLP Kredittkort, og dette før skaden inntreffer. 

 • Avbestillingsforsikring inkludert 
 • Dekker korteier, ektefelle eller samboer og barn frem til fylte 20 år, eller korteier og inntil 3 medreisende

Melde skade

Når du skal melde skade trenger vi denne informasjonen fra deg:

 • Navn
 • Avtalenummer
 • Relevant dokumentasjon

Har du akutt behov for hjelp utenom vår åpningstid?

Da kan du ringe SOS International på +47 22 96 50 46. 

Skademeldingsskjemaer: 

Nyttig informasjon

Forsikringen er gyldig til kredittkortavtalen opphører, eller frem til melding om opphør/endring av forsikringen

Avtalenummer: 2954125

Forsikringsgiver: KLP Skadeforsikring 

Spørsmål og svar om reiseforsikring med kredittkort

Reiseforsikringen er tilknyttet alle KLP Kredittkort. Reiser bestilt med bankkort (debetkort) er ikke dekket av reiseforsikringen. 

Ja, vi anbefaler at du i tillegg har en helårs reiseforsikring. Helårs reiseforsikring dekker deg fra du går ut døren hjemme, det er ingen aldersbegrensning, ingen egenandel og det er ikke et krav om å ha betalt reisen med kredittkort. Les mer om helårs reiseforsikring i KLP

Forsikringen gjelder når du har betalt minst 50 prosent av reisens transportkostnader med KLP Kredittkort.

Ved bruk av bil må minst 50 prosent av reiseutgiftene (drivstoff, ferje, overnatting osv.) være betalt med kortet før skaden inntreffer. 

Forsikringen dekker følgende: 

 • Avbestilling fram til fylte 75 år 
 • Forsinkelse 
 • Reisegods 
 • Sykeutgifter, herunder hjemtransport/evakuering, hjemkallelse, tapte feriedager fram til fylte 75 år
 • Ansvar
 • Ulykke frem til fylte 75 år 

Se for øvrig mer utfyllende informasjon i vilkårene for reiseforsikringen

Du finner oversikt over hva som ikke dekkes i reiseforsikringens vilkår

Forsikringen gjelder på reiser inntil 60 dagers varighet i hele verden, som starter og slutter på bostedsadresse i Norge. Se for øvrig reiseforsikringens vilkår

Ved lengre reise kan du tegne en helårs reiseforsikring med forlengelse på 90 dager. Mer informasjon om KLP helårs reiseforsikring.

Det er kun egenandel ved skade på og tap av reisegods og for ansvarsdekningen. Egenandelen er da 500 kroner. Se mer informasjon om egenandel i reiseforsikringens vilkår.

Forsikringen gjelder for de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret og årlig bor minst 6 måneder i Norge. Mer informasjon om hvem som er dekket finner du i forsikringsbeviset

Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte vår alarmsentral - SOS International som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46

Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade kan du kontakte oss på 55 54 85 00 (fra utlandet: +47 55 54 85 00), eller gjennom kontaktskjemaet vårt.

Det er KLP Skadeforsikring som leverer reise- og avbestillingsforsikringen tilknyttet KLP Kredittkort.