Vilkår og betingelser for bruk av Google Pay med betalingskort fra KLP Banken

Innledning

Disse vilkårene gjelder når du registrerer og bruker betalingskortet ditt fra KLP Banken i Google Pay. Vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte da du bestilte kortet.

De til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk av kort fra KLP Banken i Google Pay vil være tilgjengelig på nettsidene våre klp.no samt via Google Wallet på enheten din. Vi gjør oppmerksom på at du selv aksepterer Googles vilkår for Google Pay ved å ta i bruk Google Pay.

Kort beskrivelse av Google Pay

Google Pay er en betalingsmetode der kortet (kortnummeret) du har lagt inn erstattes med en digital kopi av kortet (token) og der telefonen eller den mobile enheten benyttes til å bekrefte betalinger med Google Pay. Tjenesten fungerer i alle butikkterminaler som aksepterer kontaktløs betaling (NFC), og i nettbutikker og apper som godtar Google Pay. 

Ved å benytte den mobile enheten til betaling, godkjenner du betalingstransaksjonen. Du kan se de siste ti betalingene i Google Wallet, og du kan også se alle utførte betalinger i Mobilbanken.

Sikkerhet

Av sikkerhetsmessige grunner blir det laget et unikt digitalt kortnummer (token) som brukes i den mobile enheten, og dette gjør faren for misbruk mindre.

Som bruker må du ha god kontroll og oversikt over den mobile enheten og gjøre tiltak for å beskytte den. Slike tiltak er å aktivere låsefunksjon på den mobile enheten samt aldri opplyse om den mobile enhetens PIN-kode eller annen sikkerhetsinformasjon til andre, akkurat som at du ikke skal dele kortets PIN-kode med andre.

Personvern

KLP Banken er behandlingsansvarlig for de registrerte personopplysningene dine som er knyttet til betalingskortet ditt fra KLP Banken.

Banken vil behandle personopplysninger og informasjon om betalingstransaksjoner, for å oppfylle vår avtale med deg. Utfyllende informasjon om bankens personvernregler finner du på klp.no/om-klp/personvern

KLP Banken vil ikke overføre personopplysninger til Google gjennom bruk av betalingskort fra KLP Banken i Google Pay. Google er selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysninger som du legger inn i Google Pay.

Ansvar

Google Pay er en tjeneste som leveres fra Google, og du inngår selv en avtale med Google ved å ta i bruk Google Pay.

Banken er ikke ansvarlig for avtalen du inngår med Google, og banken er heller ikke ansvarlig for eventuelle feil i Google Pay programvare. Det samme gjelder avtalene som gjelder for, samt sikkerheten og funksjonene i, den mobile enheten som du bruker til Google Pay.

Ansvar ved misbruk av betalingskortet ditt fra KLP Banken gjennom Google Pay følger vilkårene i kortavtalen som du har inngått med KLP Banken.

Sperring av tjenesten

Banken kan sperre kortets tilknytning til Google Pay ved svindel, mistanke om svindel eller dersom kortet misligholdes.

Selv om banken har sperret tilgangen din til kortet gjennom Google Pay, kan kortet fremdeles brukes til betalinger på vanlig måte, med mindre kortet også blir sperret.

Sperring og sletting av kort

Dersom den mobile enheten som brukes til Google Pay mistes, blir stjålet eller på andre måter blir gjort tilgjengelig for andre, skal banken kontaktes omgående, slik at kortets tilgang til Google Pay fjernes.

Avtaletid og oppsigelse

Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å slette kortet ditt fra Google Wallet.

Dersom avtalen mellom banken og Google som gjelder Google Pay avsluttes eller etter bankens syn endres betydelig, vil denne avtalen om bruk av Google Pay med betalingskort fra KLP Banken falle bort. Da vil du ikke lenger kunne betale med betalingskortet ditt fra KLP Banken i Google Pay. Hvis dette skulle skje, vil KLP Banken varsle deg om dette.