Straksbetaling

Med straksbetaling kan du betale og overføre penger fra mobilbanken og nettbanken umiddelbart.

Hva er straksbetaling?

Straksbetaling er en betalingstjeneste som gjør at pengene kommer inn på kontoen til den du betaler til med en gang.

En vanlig betaling i mobilbank og nettbank går normalt til fem faste tidspunkt i løpet av dagen på hverdager. Med straksbetaling har du muligheten til å betale umiddelbart, og det fungerer også i helgene. Da trekkes pengene umiddelbart fra kontoen din, og overføres direkte til mottakers konto.

Slik betaler du med straksbetaling

Hvis mottaker kan ta imot denne formen for betaling vil du få opp valget "Benytt straksbetaling" når du skal betale. Velg "Benytt straksbetaling" og fyll ut informasjon om betalingen. Pengene kommer inn på mottakers konto når du har fullført betalingen.

  • Det koster 10 kroner per straksbetaling.

For å beskytte kundene våre, har vi satt en beløpsgrense for tjenesten til 10.000 kroner per betaling. Vi opplever dessverre at tjenesten straksbetaling blir brukt i mange saker som omhandler svindel. Når betalingene går umiddelbart, så reduserer det nemlig muligheten til å stoppe straksbetalinger av mistenkelige beløp.