Kontordame med papirer på gulvet

AvtaleGiro og eFaktura

Med AvtaleGiro og eFaktura slipper du å få papirfakturaer i postkassen, og du kan enkelt gjøre endringer ved behov.

 • Du slipper å skrive inn lange KID-nummere
 • Være trygg på at regningene dine blir betalt i tide

Dette er AvtaleGiro

 • Regningen betales automatisk fra kontoen din, uten at du trenger å godkjenne den først.
 • Regningen legger seg i forfallsregisteret ca. en uke før forfall.
 • Du kan endre belastningskonto, forfallsdato og beløp.
 • Du kan stoppe eller slette AvtaleGiroen dersom du ønsker det. 
 • På kontoutskriften vil det stå en kort tekst om hva regningen gjelder, men ingen fakturadetaljer.

Slik flytter du AvtaleGiro fra annen bank

 1. Logg inn i nett- eller mobilbanken
 2. Velg Betaling i menyen
 3. Trykk på Flytt AvtaleGiro
 4. Les informasjonen
 5. Velg deretter kontoen du ønsker at dine AvtaleGiro skal betales fra
 6. Følg instruksjonene anvist på skjermen, så blir avtalene flyttet

Slik oppretter du ny AvtaleGiro

 1. Trykk Meny og Ny AvtaleGiro
 2. Dersom du ikke har betalt til betalingsmottakeren tidligere, trykker du Søk etter tilbyder
 3. Legg inn KID-nummer og inngå avtalen

Vi gjør oppmerksom på at selv om AvtaleGiroene blir effektive umiddelbart, er det opp til den enkelte betalingsmottaker når de sender første regning som en AvtaleGiro.

Dette er eFaktura

 • For å motta eFaktura må du ha aktivert "Alltid eFaktura" i nett- eller mobilbanken.
 • Når du mottar en ny eFaktura vil få varsel i nett- og mobilbanken og på e-post.
 • Du godkjenner fakturagrunnlaget og mottakeren med BankID før den blir betalt. Huker du av for "Godkjenn denne mottakeren for senere betaling", så slipper du å bruke BankID neste gang. 
 • Du kan endre belastningskonto, forfallsdato og beløp.
 • Fullstendig faktura og detaljer vil kunne se i nett- og mobilbanken før du godkjenner eFakturaen. 
 • Fakturagrunnlaget for eFakturaen legger seg i eFaktura arkivet i nettbanken når fakturaen ligger til forfall, eller er betalt.

Slik oppretter du "Alltid eFaktura": 

 1. Logg inn i nett- eller mobilbanken
 2. Velg Betaling og Betalingsavtaler i menyen
 3. Inngå avtale om Alltid eFaktura

Ønsker du å reservere deg mot en eller flere bedrifter? Trykk på linken Reserver deg mot en eller flere tilbydere og søk etter bedriften du vil reservere deg mot. 

eFaktura sendes kun til registrert mottaker. Alle eFakturaer sendes direkte til den som er oppgitt som mottaker av eFakturaen, og det ikke mulig å motta eFaktura på vegne av andre. Ønsker du at eFakturaen skal bli sendt til noen andre enn deg selv, må du selv kontakte fakturautsteder for å endre det.

Les mer om eFaktura på efaktura.no

Forskjellen på eFaktura og AvtaleGiro

Med eFaktura får du fakturaen direkte inn i nettbanken der du godkjenner fakturaen. Du unngår papirfaktura og har muligheten til å kontrollere fakturaen før du godkjenner og betaler den.

AvtaleGiro trekkes automatisk fra kontoen din, uten at du trenger å godkjenne den først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår purringer. Enkelte betalingsmottakere sender også ut en papirfaktura i posten med spesifikasjoner.

Spørsmål og svar om AvtaleGiro

Hvis regningen din er blitt stoppet, skyldes det som regel at:

1. Det ikke er dekning på kontoen som er valgt som belastningskonto.

Dette løser du ved å overføre penger til belastningskontoen, eller bytte belastningskonto og deretter starte betalingen på nytt.

2. Angitt beløpsgrense for avtalen er overskredet.

Dette løser du ved å gå inn på avtalen under "betalingsavtaler" i nett- eller mobilbanken, og legge inn og lagre høyere beløpsgrensen.

Er det andre årsaker til at du får stoppet betaling, og som du ikke klarer å finne ut av. Da er det bare å sende oss en melding i nettbanken, så skal vi forsøke å hjelpe.

 1. Logg inn i nett- eller mobilbanken
 2. Velg Betaling i menyen
 3. Trykk på Flytt AvtaleGiro
 4. Les informasjonen
 5. Velg deretter kontoen du ønsker at dine AvtaleGiro skal betales fra
 6. Følg instruksjonene anvist på skjermen, så blir avtalene flyttet automatisk

Fakturagrunnlaget mottar du i kanalen du har avtalt med betalingsmottaker. Hvis du ønsker å få fakturagrunnlaget i nettbanken må du opprette en kombinasjon av AvtaleGiro og eFaktura, eller kun velge eFaktura.

Du kan både endre og slette en AvtaleGiro i nett- eller mobilbanken. Da velger du "Meny" og "Betalingsavtaler" og velger den aktuelle avtalen du ønsker å gjøre endringer på.

Flere betalingsmottakere tilbyr en kombinasjonsløsning med eFaktura og AvtaleGiro samtidig. Fakturaen vil da belastes kontoen din automatisk – og du har i tillegg muligheten til å se fakturadetaljene i nettbanken.

Spørsmål og svar om eFaktura

Når du bytter bank trenger du ikke gjøre noe med eFakturaene dine. eFaktura følger fødselsnummeret ditt, slik at eFakturaene du har dukker automatisk opp i de bankene du er kunde i.

Du kan endre både forfallsdato, beløp og kontoen den skal trekkes fra.

Slik gjør du endringer før du godkjenner betalingen:

Gå til "Betaling" i menyen, velg "Forfall og bevegelser" og klikk på "Til godkjenning". Finn avtalen du ønsker å endre eller stoppe, gjør endringene du ønsker og godkjenn betalingen.

Slik gjør du endringer på allerede godkjente betalingen:

Gå til "Betaling" i menyen, velg "Forfall og bevegelser" og kikk på "Til forfall". Finn eFakturaen du vil endre, klikk på "Endre", gjør endringen du ønsker og klikk på "Oppdater betaling".

Det er fordi det er noen andre har registrert lik kontaktinformasjon som deg da de inngikk avtale om Alltid eFaktura. Det kan være lik e-postadresse eller telefonnummer.

Får du feilmelding må du først oppdatere kontaktinformasjonen din i nettbanken, før du kan inngå avtale om Alltid eFaktura. E-postadresse og telefonnummer brukes av betalingsmottaker til å søke opp betaler. Alltid eFaktura kan derfor kun være registrert på én betaler.

For at du skal motta eFaktura må fakturautsteder støtte ny funksjonalitet for "Alltid eFaktura". Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere. Ta kontakt med fakturautsteder for å få mer informasjon.

Det er kun personen som er registrert som fakturamottaker som kan se eller betale en eFaktura. Hvis du ønsker at noen andre enn deg selv skal kunne gjøre det, må du kontakte fakturautsteder.

Det ser du i mobil- eller nettbanken under «Meny», «Betaling» og «Betalingsavtaler».

Etter endringen 1. desember 2021 kan du ikke lenger se oversikt over eFakturaavtalene dine i nettbanken, men alle inngåtte eFakturaavtaler fortsetter frem til 15. mai 2022.

For å unngå stopp av eFaktura fra 15. mai 2022, må du aktivere Alltid eFaktura i mobil- eller nettbanken. Da vil du også få alle fakturaer fra nye betalingsmottakere som eFaktura, kun unntatt de som ikke tilbyr eFaktura.

Det skyldes som oftest at:

 • Du har kombinasjonsavtale med både AvtaleGiro og eFaktura, hvor AvtaleGiroen er knyttet til en konto i en annen bank. Da vil du ikke se eFakturaen hos oss.

eller

 • Du har slettet eFaktura-kravet i en annen bank eller app. Da forsvinner kravet overalt.

Husk at: Hvis du sletter et eFaktura-krav i en bank, forsvinner det i alle andre banker. Det samme gjelder når du betaler et eFaktura-krav, da forsvinner det fra andre banker.