Dueflokk

Dødsfall, arveoppgjør og dødsbo

Har du mistet et familiemedlem? Her finner du informasjon om hva du må gjøre, og hva som skjer med avdødes kundeforhold i KLP Banken. 

 

Dette må du gjøre

Kontakt begravelsesbyrå, som varsler tingretten om dødsfall og hjelper til med praktiske oppgaver.

Skaff deg oversikt over avdødes gjeld og formue. Sett deg inn i avdødes økonomiske situasjon før du tar stilling til hvordan dødsboet skal håndteres. For at vi skal kunne gi deg denne oversikten trenger vi en kopi av formuesfullmakt, som utstedes av tingretten. Hvis du er kunde hos oss sender vi oversikten i nettbanken din. Hvis du ikke er kunde, sendes oversikten til din folkeregistrerte adresse.

Avgjør hvordan boet skal skiftes. Arvingene tar stilling til hvordan boet skal skiftes, og hvem som skal ta ansvar for at arven fordeles. Tingretten kan svare på spørsmål om dette, og utsteder nødvendig dokumentasjon. 

Send inn nødvendig dokumentasjon til banken. Når du har mottatt dokumentasjon fra tingretten, sender du dette til oss. Nedenfor kan du lese om hva vi trenger av dokumentasjon, og hvordan du sender dette. 

Oppgjør av boet. Avdødes kontoer, gjeld og andre midler skal gjøres opp eller overføre til arvtakers ønskede konto i løpet av skiftebehandlingen, og normalt innen seks måneder etter dødsdato.

Dette gjør vi når vi mottar melding om dødsfall

 • Sperrer konto for uttak. Det gjelder også for personer som har hatt tilgang til kontoen via disponentrett. 
 • Konto vil fortsatt være åpen for innbetalinger frem til den blir avsluttet.
 • Avslutter kort, nettbank, BankID, AvtaleGiroer og eFakturaer. 

Innsyn i avdødes kundeforhold

For dødsfall fra 2021, gir den nye arveloven fra 01.01.2021 innsyn i kundeforholdet i de siste tre månedene før dødsfall. For dødsfall som har skjedd før 2021, kan vi kun gi innsyn i avdødes kundeforhold etter dødsdato. 

For å få innsyn i avdødes gjelds- og formuesforhold må du sende oss formuesfullmakten du får fra tingretten. 

Gjeld

Lån og annen gjeld må innfris, eller overtas av arvinger når skiftet er klart.

1. Hvis boligen skal selges: da innfrir megler lånet når boligen er solgt. 

2. Hvis du overtar boligen: da søker du om lån i den banken du ønsker, og de innfrir lånet her.

3. Hvis du er medlåntaker i dag: da fjerner vi avdøde fra lånet når vi mottar skifteattesten fra deg. 

Frem til lånet blir innfridd eller overtatt, vil boet motta faktura per post. 

Regningsbetaling

 • Begravelsesseremoni 
 • Kiste
 • Begravelsesbyrå
 • Gravlegging

Send regningen som vedlegg via kontaktskjema, eller per post. 

 • Husleie
 • Strøm
 • Telefon
 • Skadeforsikringer
 • Restskatt

Send regningen som vedlegg via kontaktskjema, eller per post. 

Vi behandler regninger gebyrfritt frem til du har mottatt skifteattesten. Men kun i de tre første månedene fra dødsdato. Etter det må den ansvarlige for boet signere på regningene for at vi skal kunne behandle dem. I tillegg påløper det gebyr. 

Vi anbefaler at ansvarlig for boet avslutter kontoen så snart skifteattesten er klar. Da vil ansvarlig for boet få midlene på egen konto, og dermed kunne administrere forpliktelsene til boet.

Slik avslutter du kundeforholdet

For å avslutte kundeforholdet og få innestående overført til ansvarlig for boet, må du sende inn følgende dokumentasjon. 

 • Uskifteattesten
 • Kopi av legitimasjon
 • Signert begjæring om avslutning av kundeforhold der du oppgir kontonummer innestående saldo skal overføres til.

Last ned og skriv ut mal for signert begjæring.

Send dokumentasjonen til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post. 

 • Skifteattesten
 • Kopi av legitimasjon
 • Signert begjæring om avslutning av kundeforhold der du oppgir kontonummer innestående saldo skal overføres til.

Last ned og skriv ut mal for signert begjæring.

Send dokumentasjonen til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post. 

 • Skifteattesten
 • Kopi av legitimasjon til alle ansvarlig
 • Signert begjæring om avslutning av kundeforhold der du oppgir kontonummer innestående saldo skal overføres til. Denne må undertegnes av alle.

Flere arvinger hvor én arving har fått fullmakt:

 • Skifteattesten
 • Fullmakter
 • Kopi av legitimasjonen til alle ansvarlige
 • Signert begjæring om avslutning av kundeforhold der du oppgir kontonummer innestående saldo skal overføres til.

Last ned og skriv mal for signert begjæring.

Send dokumentasjonen til oss som vedlegg via kontaktskjema eller per post. 

Hvem er arvinger?

Arveloven regulerer hvem som arver deg, og hvordan arven skal fordeles mellom arvinger.

Les om arveloven og arverekkefølgen på domstol.no