Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP Banken slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

KLP Banken har, som én av 130 banker i verden, signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Banken vil belønne bærekraftige investeringer med grønne renter på lån og sparing.

Banken vil bruke rammeverket til å jobbe proaktivt med våre kunder, og oppmuntre til bærekraftig virksomhet gjennom informasjon om hvordan våre produkter og tjenester skaper verdier både for dem selv og for samfunnet som helhet.

- KLP Banken har signert prinsippene for bærekraftig bankdrift fordi banken ønsker å bidra innenfor sitt område til å skape en bedre framtid for oss alle. Vi tror det er viktig at bransjen går sammen om et felles rammeverk for hvordan banker kan bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, sier Leif Magne Andersen, administrerende direktør i KLP Banken.

Samfunnsansvar er ett av fem strategiske fokusområder i KLPs konsernstrategi. KLP Banken mener det er viktig å tilpasse forretningsstrategien vår slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnete mål.  KLP Bankens kunder er i hovedsak kommuner, fylkeskommuner og tilknyttede bedrifter, samt ansatte hos disse som har pensjonen sin i KLP.  Gjennom å yte kommunale utlån bidrar vi til den regionale og lokale samfunnsutviklingen. Samfunnsansvar og ansvarlighet er derfor en integrert del av vår virksomhet. KLP Banken ønsker å opptre i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og relevante nasjonale rammeverk, og vi tror at banker som ikke gjør dette vil ha liten sjanse til å overleve i fremtiden.

De siste par årene har finansnæringens rolle i det grønne skiftet blitt mer og mer tydelig. Gjennom å prise og innvilge lån, har banker innflytelse over hvilke selskaper som får anledning til å vokse, og hvilke selskaper som ikke klarer å tilpasse seg. Vi har derfor jobbet systematisk, i samarbeid med våre kunder med å kartlegge våre utlån og gjøre bærekraftsvurderinger av disse. Å signere prinsippene for ansvarlig bankdrift er derfor en naturlig fortsettelse av arbeidet, og en viktig retningsgiver for vårt arbeid med bærekraft i årene som kommer.

Dagens og fremtidens generasjoner

Vi ønsker å jobbe proaktivt med våre kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som bidrar til velferd for dagens og fremtidige generasjoner. Prinsippene for ansvarlig bankdrift gir oss et rammeverk å jobbe etter, og gir oss bevissthet om bærekraft i alt vi gjør i vår daglige drift.

- KLP Banken er overbevist om at verden i økende grad vil bevisstgjøres på miljø og klimaspørsmål. Det i seg selv skaper nye markeder med nye forretningsmuligheter. Det er også stor sannsynlighet for at kundene vil vende ryggen til virksomheter som ikke opererer i forhold til prinsippene om ansvarlig bankdrift, sier Andersen.

- Hvordan vil kundene merke at KLP Banken har signert prinsipper for bærekraftig bankdrift?

- KLP Bankens kunder vil merke at banken har signert prinsippene for bærekraftig bankdrift gjennom de produkter og tjenester banken tilbyr. Banken vil belønne bærekraftige investeringer med grønne renter på lån og sparing.  Banken vil bruke rammeverket til å påvirke sine kunder til å ta bærekraftige valg gjennom informasjon om hvordan våre produkter og tjenester skaper verdier både for dem selv og for samfunnet som helhet, sier banksjefen.

Vi har signert prinsippene, som ble lansert i går under FNs klimatoppmøte i New York, men det er nå arbeidet starter.

Se listen over bankene som har signert prinsippene

For mer informasjon om prinsippene for bærekraftig bankdrift