Dette bør du tenke på dersom du ønsker å kjøpe ny bolig før du har solgt den du eier

De fleste foretrekker å kjøpe ny bolig før de selger den de har. Men med økende renteutgifter, og stigende priser på varer og tjenester er det en del ting du bør vite og tenkte på før du eventuelt velger mellomfinansiering.
Ungdom i ny bolig
Skrevet av: Ayla Maria Zwart
Sist oppdatert: 08.09.23

Mellomfinansiering betyr at du får lån til å kjøpe ny bolig før den nåværende boligen er solgt. Da har du i en periode lån på to boliger. Fordi nåværende bolig ikke er solgt vet man ikke på forhånd hvor lang en mellomfinansieringsperiode blir, og det gjør at det er en del risikofaktorer å ta hensyn til.

Økte kostnader og uforutsigbarhet

I tillegg til at alt blir dyrere ser vi at boligmarkedet blir mer og mer uforutsigbart. Det bidrar til at en del kunder nå opplever at de ikke får solgt boligen sin like raskt som forventet.

– Vi erfarer at flere og flere kunder tar kontakt og sier at de sliter med å få solgt boligen sin til forventet pris og tid. Det fører ofte til en lang og kostbar mellomfinansieringsperiode, fordi lånet til kjøp av ny bolig må betjenes samtidig, pluss det man har av utgifter på nåværende bolig inntil den er solgt og overtatt av ny eier, sier Torgeir Gustafson, saksbehandler og fagansvarlig i KLP Banken.

Ha oversikt og planlegg

Selv om selve mellomfinansieringen er avdragsfri, må renter og gebyrer betjenes i tillegg til det ordinære boliglånet. Det er derfor viktig at man er forberedt på det, og har god oversikt over de totale kostnadene for perioden frem til nåværende bolig er solgt. Ser man at det blir vanskelig å dekke kostnadene med oppsparte midler og inntekt, er det best å unngå en mellomfinansiering. Det å ha to lån over en lengre periode kan bli en veldig stor belastning, ikke bare for økonomien, men også mentalt.

– Når vi behandler søknader om mellomfinansiering må vi være sikre på at de har en økonomi som vil tåle det. Vi ønsker å hjelpe kundene våre med å realisere drømmene sine, men vi har samtidig et ansvar for å beskytte de mot å ta for høy risiko, eller sette de i en situasjon de ikke klarer å håndtere, sier Torgeir.

Eksempel på kostnader ved en mellomfinansiering

Hvis boligen du ønsker å kjøpe koster 4.000.000 kroner vil den totalt koste ca. 4.120.000 kroner inkludert avgifter og omkostninger. Et mellomfinansieringslån på 4.120.000 kroner må betjenes, og vil med dagens rente på 7,05 prosent koste ca. 23.400 kroner per måned. I tillegg kommer alle andre utgifter knyttet til den nye boligen, og du vil selvfølgelig også ha alle utgifter knyttet til boligen som skal selges.  

– Dersom du velger å selge nåværende bolig først kan det være smart å avtale en overtakelse lenger frem i tid, slik at du får bedre tid til å kjøpe ny bolig. Har du stram økonomi eller en økonomi som er under press, så bør du vurdere å selge boligen du har før du kjøper ny, avslutter Torgeir.