Omvendt skygge

Økt bruk av pengemuldyr ved svindel

Økokrim ser en bekymringsfull økning i bruk av pengemuldyr til hvitvasking, og at kriminelle nettverk i Norge spesielt rekrutterer flere unge til å utføre slike hvitvaskingshandlinger.

 
André og Ann Eve.jpg
Ann Eve Fjeldstad, leder for Økonomisk kriminalitet og André Nordum, svindeljeger i KLP Banken. Foto: Nils Fredrik Wisløff-Høgestøl

Hva er pengemuldyr?

Pengemuldyr er en person som mottar penger fra én person, og overfører dem videre til en annen - oftest mot en form for betaling. Dette gjøres for å dekke til finansielle spor fra kriminelle handlinger, og for å hvitvaske gevinsten fra handlingen. Fenomenet pengemuldyr er ikke noe nytt, men det har de siste årene vært en kraftig økning i bruken av pengemuldyr. I Norge ser man nå en økende trend i at barn og unge helt ned i 15-årsalderen blir manipulert til å bli pengemuldyr i bytte mot penger, narkotika eller andre goder. Ifølge Økokrim ses økningen i bruken av pengemuldyr i sammenheng med økningen i digital kriminalitet og svindel.

– Det som ofte skjer er at når en kunde blir svindlet, så overføres pengene til en privatperson i en annen bank som fungerer som pengemuldyr. Personen som er pengemuldyret, overfører deretter det meste av pengene videre - gjerne ut av landet via ulike betalingsaktører, eller til kjøp av krypto. Lønnen, eller fortjenesten for å ha flyttet pengene tas deretter ofte ut som kontanter i minibank, sier Ann Eve Fjeldstad, leder for Økonomisk kriminalitet i KLP Banken.

Metodene som brukes for rekruttering

Rekrutteringen kan skje ved at man blir kontaktet direkte ansikt til ansikt eller på e-post, men det vanligste har blitt på sosialer medier (som Facebook, Snapchat og TikTok), og forskjellige typer annonser på nett som lokker med jobber som lover lettjente penger uten risiko. De kriminelle sikter seg gjerne inn på personer i sårbare livssituasjoner, personer under 35 år og mindreårige.  I ungdomsmiljøene skjer også rekrutteringen på skolen, i idretten eller ute mellom de unge selv gjennom verving de får betalt for.

– Man kan også bli et pengemuldyr helt uten å være klar over det ved at man hjelper en bekjent, og tror man handler i beste mening. Men du bør alltid være skeptisk, og ikke stille din egen konto til disposisjon for å gjennomføre transaksjoner for andre, sier Ann Eve.

Kan få konsekvenser

Å fungere som pengemuldyr er i seg selv en kriminell og straffbar handling, men du vil i tillegg også kunne regnes som medvirkende til den kriminelle handlingen som pengene stammer fra. Dette er handlinger som i ytterste konsekvens kan føre til fengselsstraff.

– Vi overvåker transaksjoner, og vi prøver å forebygge med informasjon til våre kunder. I tillegg er det et godt samarbeid mellom bankene som gjør at vi avdekker, og begrenser disse ulovlige transaksjonene. Dersom vi oppdager at noen av våre kunder fungerer som et pengemuldyr så sperrer vi først kundeforholdet mens vi gjør nærmere undersøkelser - og kunden risikerer å miste kundeforholdet og bli politianmeldt, sier Ann Eve.

Slik kan du unngå å bli et pengemuldyr

  • Vær skeptisk – med litt sunn skepsis er mye gjort.
  • Hvis noen ber deg flytte penger via bankkontoen din mot betaling, si nei – uansett hvor lite beløpet er.
  • Vær obs på uvanlige forespørsler om «tjenester» fra bekjente.
  • Får du tilbud om lettjente penger og det virker for godt til å være sant – da er det sannsynligvis det.
  • Si alltid nei hvis du blir kontaktet av fremmede som spør om de kan bruke kontoen din.
  • Gi aldri fra deg opplysninger om bankkontoen din til noen du ikke kjenner eller stoler på.
  • Har du barn - snakk med dem om pengemuldyr og hva det er.