snø hyttetak

Fjern snøen fra tak og veranda

Når vinterværet slår om og det blir mildt med vind og regn, blir snøen på taket og verandaen veldig tung. I tillegg blir det vanskelig med frie veier for overvannet. Vurder om du må fjerne snø før det blir mildvær. 

Som hus- og hytteeier må du passe på å fjerne snø fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser jevnlig. Dersom snøtyngde ut over det normale forårsaker skader på personer og bygninger, kan huseieren holdes ansvarlig.

Sjekk for trege vinduer og knirking 

– Hvis du opplever at vinduer eller dører går tregt, kan det være et tegn på at huset eller hytta er utsatt for en belastning som er for stor, forklarer Anders Eik, avdelingsleder skadeoppgjør i KLP Skadeforsikring. – Hører du lyder, det knirker og smeller i konstruksjonen, eller du ser nedbøyinger, må du fjerne snøen snarest mulig, sier han. 

Som hus- og hytteeier har du noen plikter du må oppfylle for å få full erstatning etter en skade. Lar du den tunge snøen bli liggende på taket for lenge, kan du få redusert erstatning fra forsikringsselskapet. 

– Vi anbefaler deg å vurdere om du må måke nå, før mildværet kommer. Når mildværet og regnet er her, er det for sent, sier Eik.

Råd når du skal måke av taket

  • Sørg for din egen og andre sikkerhet under måkingen. Du kan bli alvorlig skadet hvis du faller ned fra et tak, selv om høyden ikke er stor. Vurder hvordan du kan utføre jobben tryggest mulig og pass på at du har riktig sikring.
  • Vurder å leie inn hjelp, hvis du ikke kan fjerne snøen selv.
  • Husk å sette opp fysiske sperrer nedenfor taket når du rydder det for snø og is.
  • Fjern snøen jevnt på begge sider av mønet. Skjevbelastning kan øke risikoen for at taket kollapser.
  • La de nederste 10-20 cm med snø ligge igjen. Da unngår du å skade takbelegget med snøskuffen.
  • Tenk over hvor snøen havner. Vurder om tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner tåler den ekstra belastningen.
  • Hvis snøen langs husveggene har fonnet seg helt opp til taket, bør du være forsiktig med å bruke maskiner for å fjerne snøen. Snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse.
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. Rask avlastning kan sette konstruksjonen i svingninger som den ikke tåler.