Sjakkspill

Bør jeg binde boliglånsrenten?

Vurderer du å binde renten på lånet ditt? Her kan du lese om forskjellene på lån med fast rente og flytende rente og hvilke fordeler og ulemper det er med begge alternativene.

Fordeler og ulemper med fastrente

Med fastrentelån får du samme låneutgifter hver måned i bindingsperioden – uavhengig av renteendringer. Du kan velge å binde renten i 3, 5 eller 10 år. 

Fordeler

  • Ved å binde renten forsikrer du deg mot økte rentekostnader i en valgt periode, slik at du slipper å bekymre deg for eventuelle økninger av markedsrenten.

  • Fastrente vil kunne gi deg mer forutsigbarhet og stabilitet i økonomien, fordi du vet nøyaktig hva du skal betale hver måned.

  • I tillegg vil det gjøre deg mindre sårbar økonomisk i en periode med større endringer i livet, som for eksempel endret arbeidssituasjon eller familieforøkelse.

Ulemper

  • Hvis den flytende renten blir lavere enn fastrenten du har bundet deg til, må du fortsatt betale fastrenten som avtalt.
  • Det er heller ikke mulig å gjøre endringer på lånet i bindingsperioden, som for eksempel endre nedbetalingstid, endre lånetype eller søke om avdragsfrihet.
  • Du kan bryte en fastrenteavtale, men da vil du enten få en overkurs, som du må betale. Eller så kan du få en underkurs, som blir din gevinst. Det avhenger av om bankens fastrentetilbud på det tidspunktet ligger under, eller over den fastrentesatsen du har bundet lånet på. Beregning av over og underkurs gjøres også hvis du ønsker å betale inn ekstra på lånet, eller innfri lånet i sin helhet i bindingsperioden.

Fordeler og ulemper med flytende rente

Med flytende rente på lånet følger renten svingningene i markedet.

Fordeler

  • Hovedgrunnen til at de fleste foretrekker flytende rente, er at man i tidligere perioder ofte har kommet bedre ut enn ved fast rente.
  • Du får en fleksibel økonomi og kan gjøre endringer på lånet. Som for eksempel å betale inn ekstra, søke avdragsfrihet og endre nedbetalingstid, terminbeløp eller forfallsdato.

Ulemper

  • Du får høyere boliglånskostnader hvis markedsrenten øker.
  • Du får mindre forutsigbarhet og stabilitet i økonomien fordi du er utsatt for eventuelle økninger av rente.

Fastrentepriser i KLP Banken 

Som medlem av KLP får du nå veldig gode fastrentevilkår hos oss på binding for 3, 5 eller 10 år, og du har mulighet til å binde renten på hele, eller deler av boliglånet og ha flytende rente på resten.

3 år: 5,10 prosent rente. 5 år: 4,95 prosent rente. 10 år: 4,70 prosent rente.

Få et uforpliktende tilbud på fastrentelån