Kriterier for omstillingsfinansiering av havner

Velkommen til miniseminar 17. april kl. 10:00 til 11:00.

I dette webinaret presenterer piloteier KLP, Kristiansand havn og DNV resultatene fra pilotprosjektet i Grønn Skipsfartsprogram som omhandler kriterier for omstillingsfinansiering av havner.

Program

Velkommen! – Magnus Eide, Principal Consultant i DNV

Resultater fra piloten – Kjetil Gjøen-Øien, KLP Banken

Hvordan jobber Kristiansand havn med omstilling til utslippsfrie løsninger – Martin Sagedal Holsen, Kristiansand havn

Presentasjon av metodikk for rapportering – Kjetil Martinsen, DNV

Kontakt

Kjetil Gjøen-Øien, KLP Banken

bank.bedrift@klp.no
92 46 94 68

Mari Svendsen, KLP Banken

bank.bedrift@klp.no
99 77 04 72

Rapport 

Her kan du laste ned hele rapporten.

Her kan du laste ned Excel-verktøyet som presenteres i webinaret.

Om piloten 

Havner er en av nøkkelaktørene i det grønne maritime skiftet. Havner har selv egne utslipp tilknyttet driften i tillegg til at skipene som ligger til kai produserer utslipp. Det er potensielt stor effekt av grønn omstilling for havner.

I jakten på grønn omstilling av skipstransport, er det i økende grad blitt klart at havnene vil spille en nøkkelrolle i denne prosessen.

Tradisjonell «grønn finansiering» har lenge vært fokusert på investeringer i konkrete miljøtiltak som f.eks landstrøm, alternative drivstoff etc.

Behovet for mer omfattende omstillinger i henhold til en overordnet og langsiktig plan har i mindre grad vært ivaretatt av de tradisjonelle finansieringsordningen

Slike omstillinger må understøttes av et bredere spekter investeringer, investeringer som ikke nødvendigvis bare er direkte knyttet til miljø og klima, men også ivareta tilpasninger til følgene av de påkrevde omstillingene.

KLP er leder for prosjektet. Øvrige partnere er Kristiansand havn, Tromsø havn, Kystverket, Oslo havn, Norske havner, DNV, Danske Bank og Energi Norge.

Pilotprosjektets mål:

Med denne piloten ønsker KLP og pilotens partnere å foreslå et rammeverk for omstillingsfinansiering av havner og skape grunnlag for økte grønne investeringer i havner – inkludert kriterier som må oppnås for å kvalifisere til slik omstillingsfinansiering.

  • Målsettingen for piloten er å utvikle et rammeverket som skal kunne benyttes av alle relevante finansieringsinstitusjoner
  • Rammeverket skal danne en mal som bidrar til å gi en referanse for kriteriene for fremtidig finansiering