Gjester_sikkerhetsdagen1-

KLPs Sikkerhetsdag 2022: Hvordan kjennes det ut å bli svindlet?

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned, og i den anledning inviterer KLP til en digital halvannen time med inspirasjon og læring om IT-sikkerhet og personvern. På gjestelista står blant annet Cecilie Fjellhøy som ble lurt av «Tinder-svindleren», samt gjester fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Datatilsynet og Politiets nettpatrulje. Sendingen er tilgjengelig og relevant for alle som jobber med eller bruker PC, smarttelefon eller internett i det daglige. 

Se sendingen her!

Disse deltok i sendingen 

Cecilie Fjellhøy, svindeloffer 
Cecilie ble kjent etter å ha latt seg lure av Tinder-svindleren, som senere ble en internasjonal Netflix-suksess. Hva har det gjort med Cecilie? Hvilken situasjon er Cecilie nå satt i? Og har hun noen gode råd for å unngå å bli lurt på nett? 

Lene Bogen Kasland, Nestleder Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Hvordan ser verden ut idag, og hva er det vi kan forvente fremover? Hvordan har den politiske uroen påvirket oss og hvordan kan vi styrke motstandsdyktigheten til små og store bedrifter i Norge?

Jørgen Dyrhaug og Roar Thon, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
I lys av Lenes innlegg, - hvordan skal vi som individer forholde oss til det nye, dynamiske og endrede trusselbildet? Hvem er det egentlig som har ansvar for sikkerheten? Hvordan legger man til rette for en god kulturbygging i et selskap, - og hva skal jeg og du gjøre?

Lars-Henrik Gundersen, Direktør i NorSIS 
Selv om pandemien ikke er over, så er de fleste av oss tilbake på kontoret, eller i en hybrid hjemmekontorløsning. Hvilke sikkerhetsutfordringer byr det på? Og hva må hver og en tenke på for å sikre oss og sitt selskap?

Line Coll, Direktør i Datatilsynet og Signhild Blekastad, Personvernombud i KLP 
Line er fersk direktør i Datatilsynet og har bred erfaring fra å arbeide med personvern på den andre siden av bordet. Hvordan vil hun bruke sine praktiske erfaringer i den nye jobben? Hva tenker hun om betydningen av god personvern i KLP? Og hva skal til for at vi skal klare å både få til godt personvern for våre kunder og medlemmer og samtidig levere effektive tjenester? 

Anne Katrin Storsveeen Oppegaard, Politiets Nettpatrulje og Karoline Hultmann Tømte, Faglig leder NorSIS 
Dessverre så vil det skje de fleste av oss selv om vi kanskje hverken er forberedt på det, eller vil innse at det faktisk kan skje. Vi blir hacket. Vi blir svindlet. Vi opplever kjærlighetssvindel, eller vi får data, bilder og videoer på avveie. Hva kan man faktisk få hjelp til, og hvor henvender man seg?

Johannes Vallesverd, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet 
Et økende problem er svindel pr telefon. Vi opplever det hele tiden, om ikke hver eneste dag, men ved nevne mellomrom. Noen av oss har kanskje trodd at vi har pratet med kundekontakten i banken vår, mens vi kanskje har snakket med en svindler. Selv om det tydelig fremkom at det var banken som ringte. Hva er denne økte svindelen på telefon, hva kan vi gjøre, og når vil det ta slutt?

Bjørn Tveiten, CEO Kommune-CSIRT 
Med hendelsen hos Østre Toten fortsatt friskt i minne, så faller det også naturlig å stille spørsmålet, - hvordan står det egentlig til med sikkerheten i norske kommuner og hva er de akutte behovene? Hva er de store truslene for eierne til KLP?

Vi gleder oss til en inspirerende og lærerik sikkerhetsdag og –uke!

Om KLPs Sikkerhetsuke

Hvert år arrangerer KLP en rekke arrangementer for å sette fokus på IT-sikkerhet og personvern. De siste årene har disse foredragene blitt gjort tilgjengelige for alle, da tematikken er relevant uansett om du jobber i en kommune, på et helseforetak eller er pensjonist.