To jenter sitter på en fjelltopp i solnedgang.

Kan dine pensjonspenger gjøre verden til et litt bedre sted?

KLP er først ute med å gi deg mulighet til å ta mer samfunnsansvar gjennom pensjonssparingen din. Pensjonspengene dine investeres kun i samfunnsansvarlige selskaper, uten at det koster mer eller innebærer større risiko.

Hva bidrar pensjonspengene dine til, før de blir utbetalt som pensjon?

Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å spare til alderspensjon for sine ansatte. Derfor er pensjonskostnaden ofte blant de største postene i et bedriftsregnskap. Men har du tenkt på hva som skjer med disse pengene før de en dag blir utbetalt som pensjon?

For at pensjonspengene skal vokse, plasseres en del av disse i aksje- og rentefond. Det betyr at pengene du sparer på vegne av dine ansatte investeres i mange forskjellige selskaper. Hvilke selskaper pengene plasseres i er det pensjonsleverandøren som har kontroll over, ofte uten påvirkning fra bedriftene som eier pensjonspengene. Med andre ord kan pensjonspengene fra din bedrift i aller verste fall investeres i selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade, uakseptable arbeidsforhold, menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon.

Mer samfunnsansvar - uten ekstra kostnader

KLP har alltid hatt strenge krav til hvilke selskaper vi investerer pensjonspengene dine i, men den nye spareprofilen vår, KLP Livsfase Mer samfunnsansvar, har et enda trangere nåløye. I denne spareprofilen spares pensjonspengene dine kun i våre svanemerkede aksje- og rentefond, der det er strenge krav til selskapene som er inkludert (se faktaboks).  

Hva betyr det at et fond er svanemerket?

Vår nye spareprofil er sammensatt av svanemerkede aksje- og rentefond fond som tar samfunnsansvar. Vi investerer ikke i selskaper involvert i kull og oljesand, tobakk, alkohol, pengespill og pornografi. Det samme gjelder selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade, uakseptable arbeidsforhold, menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon.

Du kan lese mer om våre svanemerkede fond her.

KLP Livsfase Mer samfunnsansvar er en løsning som gir deg og dine medarbeidere god forventet pensjon, samtidig som dere tar mer samfunnsansvar gjennom pensjonssparingen. Å ta mer samfunnsansvar skal ikke koste mer, derfor er kostnaden den samme som våre andre spareprofiler.

Laget for Redd Barna

Den nye spareprofilen ble utviklet da Redd Barna satte krav til oss som en samfunnsansvarlig pensjonsleverandør. Pensjonsleverandøren de valgte måtte garantere samfunnsansvarlige investeringer for pensjonspengene til de ansatte. Den nye spareprofilen er nå åpen for alle bedrifter, både for nye kunder og kunder som allerede har innskuddspensjon i KLP, og egner seg spesielt godt for bedrifter der samfunnsansvar er viktig for de ansatte.

Vil du vite mer?

SMS flytt til 2262 så kontakter vi deg, eller fyll inn vårt kontaktskjema.

Ansatt i en bedrift med innskuddspensjon i KLP?

Hvis du jobber i en bedrift som allerede har innskuddspensjon i KLP, kan du selv bestemme hvordan dine pensjonspenger skal investeres. Det gjør du enkelt på Min Side.

Kan også velges ved pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er noe du får hvis du har sluttet hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon. Du kan selv bestemme hvor disse pengene skal spares. Hvis du flytter pensjonskapitalbevisene dine til KLP kan du også velge KLP Livsfase Mer samfunnsansvar som spareprofil.

Bedriftseier med innskuddspensjon i KLP?

Har du innskuddspensjon i KLP for din bedrift, og ønsker å flytte alle dine ansatte til den nye spareprofilen?

Ta kontakt med oss,så hjelper vi deg å endre.