Barnehender sorterer bær i kurver

Innskuddspensjon

KLP har lave kostnader på innskuddspensjon, så dine ansatte sitter igjen med mer. Ifølge Bedriftspensjonsbarometeret er vi blant de beste på rådgivning og service. Våre løsninger scorer også høyt på brukervennlighet.

Be om tilbud

Alderspensjon

Alle bedrifter er pålagt å ha en avtale om alderspensjon for sine ansatte.
Med innskuddspensjon i KLP får du innskuddsfritak. Det betyr at hvis de ansatte blir syke mer enn 12 måneder overtar vi sparingen for deg. Hos oss får du også markedets laveste forvaltningskostnader. Vi leverer stabil avkastning. Spareprofilen KLP Optimal er standard og anbefalt, men vi har flere andre spareprofiler du kan velge mellom.
I tillegg til dette har vi mange meget gunstige medlemsfordeler i KLP for alle dine ansatte.

Tillegg du kan velge

Du kan velge uførepensjon som en ekstra del av avtalen. Da er ansatte sikret om de blir uføre og ute av stand til å jobbe.
Du kan gi de ansatte en ekstra sikkerhet ved å velge etterlattepensjon (barnepensjon og ektefelle-/samboerpensjon). Da er deres nærmeste sikret om den ansatte dør før 67 år.

Du kan velge spareprofil

Det er du som arbeidsgiver som velger en oppstartsprofil for sparingen. Ønsker du å endre standard spareprofil for bedriftens innskuddspensjon, benytt vårt kontaktskjema, slik at vi kan hjelpe deg.

Oppstartsprofilen er normalt spareprofilen KLP Optimal Livsfase, som gir deg en fornuftig kombinasjon av aksjer og renter ut ifra alder. 

Sjekk spareprofiler og avkastning

Oppdaterte opplysninger

Hvorfor er det viktig å ha oppdaterte opplysninger i innskuddspensjonsordningen?

  • Bedriften betaler til enhver tid for de som er ansatt, basert på den lønnen de er registrert med i KLP. Dersom opplysningene ikke er oppdatert, vil innbetalingene være feil.
  • Forsinket oppdatering av lønnopplysninger, eller forsinket innmelding av en nyansatt, kan føre til unormalt høye pensjonsutgifter i en måned. Dersom en ansatt har sluttet og ikke blitt meldt ut, vil innbetalingene fortsette inntil utmelding er registrert. Ansatte som slutter må meldes ut av innskuddspensjonsordningen den dagen de slutter.
  • Husk også at nye medarbeidere skal meldes inn i innskuddspensjonsordningen fra den dagen de blir ansatt. KLP mottar ikke opplysninger om nyansatte fra A-registeret. 

På Kundeside kan du oppdatere ansatteopplysninger.

Flytt pensjonsavtalen til KLP

Har bedriften allerede en pensjonsavtale et annet sted? Det er enkelt å flytte til KLP.

Send SMS: flytt til 2262 så kontakter vi deg.

bærekraft

Velg samfunnsansvarlig!

Med vår spareprofil KLP Livsfase Mer Samfunnsansvar får du god forventet pensjon samtidig som du tar mer samfunnsansvar gjennom pensjonssparingen din. I spareprofilen investerer vi kun i svanemerkede aksje- og rentefond. 

Les mer om KLP Livsfase Mer Samfunnsansvar.

På Kundeside kan du 

  • administrere ansatte
  • finne budsjett- og regnskapsinformasjon
  • finne nøkkeltall og rapporter
  • sende inn melding om uførhet
  • se betalingsplaner og lånedokumenter

Logg inn på Kundeside