Kystmiljø med fjell i bakgrunn, Reine i Lofoten

Dette gjør KLP for å opprettholde så normal drift som mulig 

Vår viktigste oppgave nå er å holde hjulene i gang, slik at våre kunder og eiere; kommuner, bedrifter og helseforetak over hele Norge, kan fokusere på andre viktige oppgaver. Dette er tiltakene KLP har satt inn for å sikre at pensjonsdriften holdes i gang i den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i. 

Prioriterer pensjonsutbetalinger 

Det som kanskje er vår aller viktigste jobb er å sørge for riktige utbetalinger av pensjon til riktig tid. Det er for å unngå å ramme privatøkonomien til menneskene som får pensjon utbetalt fra KLP, og er grunnen til at løpende pensjonsutbetalinger er lagt øverst på prioriteringslista. 

I kjølvannet av helsemyndighetenes råd for å unngå smitte, jobber store deler av de ansatte i KLP hjemmefra. Det er i seg selv ingen stor utfordring, da vi allerede hadde systemer som tillater saksbehandlerne å gjennomføre pensjonsutbetalingene utenfor kontoret.  

I tillegg har det blitt innført en rekke andre tiltak for å sikre at pensjonsutbetalingene går som de skal, uavhengig av sykdom eller arbeidssted. Det innebærer blant annet dublering av kritiske nøkkelroller, og daglige beredskapsmøter over nettet. Status i dag er at saksbehandlerne har god kontroll på henvendelser i hele seksjonen som har ansvar for løpende pensjonsutbetalinger. 

Når det gjelder behandling av nye pensjonssøknader må det imidlertid beregnes noe ekstra ventetid. Dette er tydelig informert om på KLP.no og på Min Side.  

Kundenes kontaktpersoner er tilgjengelige 

Kunde- og salgslederne i KLP er vanligvis ute hos kommuner, helseforetak og bedrifter det meste av tiden. Nå er det ikke mulig å være fysisk tilstede, men det betyr ikke at denne delen av virksomheten er lagt på is. For selv om våre kunde- og salgsledere og pensjonskontakter jobber hjemmefra, er de tilgjengelige. Via digitale samhandlingsverktøy, e-post og ikke minst på telefon gjennomføres ulike møter, samtaler og veiledning.  

I noen tilfeller er det slik at arbeidsgivere må prioritere andre oppgaver, da utsettes møter og vårt tilbud tilpasses de nye behovene. Kunde- og salgslederne står til disposisjon for de som har spørsmål om hvordan koronasituasjonen påvirker KLPs ansvarsområde. Alle som lurer på noe oppfordres til å henvende seg til sin kontaktperson.  

Stolte over å være kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap 

Vårt mål i denne situasjonen er først og fremst å fortsette å gjennomføre våre oppgaver, slik at våre kunder og eiere kan fokusere på å holde sine kommuner og helseforetak gående i denne kritiske tiden.  

Vi er alltid stolte og ydmyke over å få være kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, men i situasjonen vi nå er inne i er det rørende å se hvordan de ansatte i helsevesenet og kommunene rundt omkring står på for fellesskapet. Vi vil derfor gjøre det vi kan for bidra til at disse menneskene har det så godt som mulig i situasjonen de befinner seg i. I første omgang handler det om å vise at vi er en stabil og trygg aktør med kontroll på pensjonene deres, som kommer med tydelig informasjon i en tid preget av mye usikkerhet. 

Vi vet også at mange av våre medlemmer opplever større økonomisk usikkerhet enn noen gang tidligere. Her ønsker vi også å bidra på de måtene vi kan, og derfor har KLPs forretningsområder satt inn tiltak for å lette den økonomiske byrden hos medlemmer i en usikker situasjon.  

 

Interessante artikler

Skyggen av en familie på fire kastes inn i en garasje

Slik hjelper KLP Banken deg gjennom koronakrisen

Koronasituasjonen har ført til store endringer for mange på kort tid. Vi vet at flere er bekymret, og at mange er redd for egen privatøkonomi. Vi skal hjelpe dere så godt vi kan. 

04.08.20

nora boligmarkedet en stor takk

Avbestilling av reiser grunnet koronaviruset

KLPs reiseforsikring dekker avbestilling til land hvor UD har utstedt reiseråd på avreisetidspunktet. UD fraråder ikke reiser i Norge, og vi dekker derfor ikke avbestilling av innenlandsreiser. Avbestilling av reiser grunnet sykdom eller ulykke dekkes, enten det er reiser i Norge eller utlandet. 

 

25.11.20