Fotballjenter holder rundt hverandre i god lagånd

Skadeforebygging

Å forebygge skader er å ta vare på det du har. Det gir kommunen et godt omdømme, arbeidsglede og læring – og det lønner seg.

Meld deg på kurs

Visste du at ...

KLP har laget et temahefte med tiltak for å unngå skader i kommunale utleieboliger?

Last ned temahefte

Opplever du HMS- og skadeforebyggende arbeid som noe virksomheten må gjøre for å dokumentere og tilfredsstille formelle krav? Skadeforebygging blir mer meningsfylt når arbeidet støtter opp under kommunens viktigste oppgaver, som å ta vare på liv og helse hos kommunens skoleelever, eller de som bor i kommunens utleieboliger eller aldershjem. 

Gjør det viktigste først 

Det kan være stor variasjon i hva som er de største risikoene i en kommune eller en kommunal virksomhet. En god start på skadeforebyggende arbeid er å spørre seg selv hva akkurat din virksomhet bør ta tak i først. Hva slags uønskede hendelser er det mest sannsynlig at kan skje akkurat her hos oss? Hva bør vi gjøre for å få en effektiv og lønnsom virksomhet, med fornøyde og produktive medarbeidere?
Begynn enkelt, og sett konkrete mål for arbeidet. Målene må være forankret i ledelsen og akseptert av organisasjonen.

Vil du ha hjelp til å komme i gang?

KLP ønsker å være en positiv samarbeidspartner og pådriver for skadeforebyggende aktiviteter hos kundene våre.
Kommuner med forsikring i KLP er automatisk en del av FøreVar-programmet vårt. 

Vi tilbyr blant annet:

  • Fagdag om eiers og brukers ansvar i skoler, sykehjem og lignende
  • Fagdag om risikoreduksjon i kommunale utleieboliger
  • Kurs om bilskader i hjemmebaserte tjenester
  • Kurs i sikkerhetsforskrifter og risikoreduserende tiltak for vaktmestere og driftsteknikere
  • Befaringer og brannrapporter

Ta kontakt med fagsjef Geir Grønsholt. Telefon 901 04 461.