sykepleiere i korridor på sykehus

Derfor strekker offentlig ansatte seg langt på arbeidsplassen

- Offentlig ansatte rapporterer om høy grad av ekstrarolleatferd overfor kolleger og nærmeste leder. De uttrykker også høy grad av stolthet og lojalitet til arbeidsplassen sin, sier spesialrådgiver Mette Jørgensen i KLP.

Se webinar

Webinar: Med hjertet på jobben

Vil du vite mer om ekstrarolleatferd i offentlig sektor? I dette webinaret på omtrent 45 minutter presenterer spesialrådgiver Mette Jørgensen funnene fra undersøkelsen om ekstrarolleatferd blant medarbeidere og ledere i offentlig sektor. 

Se webinar

En undersøkelse Norstat har gjennomført for KLP blant 1003 offentlig ansatte viser at gode kolleger og støtte fra nærmeste leder er de viktigste arbeidsmiljøfaktorene som bidrar til at medarbeidere yter mer på arbeidsplassen.

Spesialrådgiver i KLPs HMS-avdeling, Mette Jørgensen forklarer at "ekstrarolleatferd" handler om at du strekker deg litt lenger i arbeidshverdagen uten at du forventer noe tilbake. Du motiveres av å gjøre det lille ekstra, og det har selvfølgelig stor verdi for arbeidsplassen.

I undersøkelsen har KLP sett på tre ulike former for ekstrarolleatferd; for de nærmeste kollegene, for nærmeste leder og for organisasjonen gjennom å uttrykke stolthet og lojalitet. Resultatene fra undersøkelsen viste høy grad av ekstrarolleatferd for alle de tre formene.

Positivt arbeidsklima og støttende ledelse er viktigst

- De viktigste arbeidsmiljøfaktorene for at du som medarbeider skal gjøre mer enn det som er forventet av deg, er at du er omgitt av kolleger som skaper et positivt arbeidsklima og at du opplever nærmeste leder som støttende, sier HMS-rådgiver Mette Jørgensen i KLP.

Hun forteller at kolleger er like viktig, og i noen tilfeller viktigere enn ledelse, for at ansatte skal yte mer enn det som er forventet av dem i jobben deres.

HR-rådgiver Cato Isdahl Pedersen i Larvik kommune sier ekstrarolleatferd er atferd som viser at en ansatt gjør noe mer enn hva som er forventet av vedkommende, og tar i et ekstra tak når det trengs uten at man blir bedt om det.

- Det kan være en større innsats over tid, men kanskje aller mest en regelmessig ekstrainnsats og velvillighet som drar organisasjonen og kollegaene i retning av mål som er satt for avdeling eller virksomhet. Jeg tenker på ansatte som både bidrar med faglige innspill, fellesskapsopplevelser ved aktiviteter eller inviterer til andre typer sammenkomster – igjen utover hva som forventes, sier Cato Isdahl Pedersen.

Personalsjef Ann Helen Eik-Nes i Sauda kommune sier at ansatte som tenker positivt får også mye positivt tilbake.
- Det forsterker det å være omsorgsfull og å bry seg om andre. Noen ganger er det ikke så mye som skal til. Det kan være en kort samtale, å lytte til andre, ett smil eller å spørre hvordan noen har det, sier Eik-Nes.

- Undersøkelsen viser at det eksisterer en slags form for gjensidighetstanke i arbeidslivet. Dersom du opplever å ha kolleger som gjør noe positivt for deg, får du lyst til å gjøre noe positivt tilbake. Og dersom du opplever å ha en leder som er støttende, strekker du deg lenger for denne lederen enn dersom du opplever å ha en lite støttende leder, sier Mette Jørgensen.

Dette har også støtte i en annen internasjonal studie som viser at medarbeidere som gjør mer enn det som forventes av dem, blir belønnet med tillit, støtte, hjelp og omsorg fra sine ledere. Medarbeidere som opplever tillit og støtte fra sine ledere, leverer bedre prestasjoner.

De fem viktigste kollegafaktorene for jobbtrivsel

KLP har også sett på hvordan kolleger bidrar til høy jobbtrivsel, noe som igjen er avgjørende for høy grad av ekstrarolleatferd. Undersøkelsen har identifisert disse fem faktorene som viktigst:

  • Kolleger som er faglig dyktige
  • Kolleger som er inkluderende
  • Kolleger som er positive og har et godt humør som smitter
  • Kolleger som er opptatt av fellesskapet og som er lagspillere
  • Kolleger som har varme og omtanke for andre mennesker

Ikke overrasket over resultatet

Jørgensen forklarer at bakgrunnen for undersøkelsen var nysgjerrighet rundt graden av ekstrarolleatferd blant KLPs medlemmer og hvilke arbeidsmiljøfaktorer som bidrar til at ansatte yter mer enn det som er forventet av dem.

- Vi ble ikke overrasket over det positive resultatet. I det daglige arbeidet vårt, der vi bistår kundene til KLP med HMS og arbeidsmiljøarbeid, er vi stadig i kontakt med ledere og ansatte som strekker seg langt. Undersøkelsen gir oss og kundene våre mer kunnskap om hvilke faktorer det er viktigst å jobbe med for å skape gode resultater, avslutter spesialrådgiveren.

Om KLP og arbeidsmiljø

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon. En del av KLPs samfunnsoppdrag er å hjelpe våre eiere og kunder med å skape helsefremmende arbeidsplasser. KLP har derfor en egen HMS-avdeling bestående av fem spesialrådgivere som bidrar med faglig veiledning, forskning og kurs. I tillegg driver vi KLPs arbeidsmiljønettverk – et nettverk for arbeidsmiljøprosjekter hos våre eiere i hele landet.