Demning på fjellet vinter

Slik begrenser dere flomskadene

25.05.20

NVE varsler om fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom. Både Nord-Norge, Trøndelag og Sør-Norge er berørt på grunn av uvanlig mye snø.

– Vi samarbeider godt med beredskapspartnerne våre for å sikre kunder som opplever flomskader god tilgang til utstyr og personell, forteller Lars Wiig, skadesjef i KLP Skadeforsikring. – Men den viktigste jobben gjør kommunene selv nå, ved å gjennomføre forebyggende tiltak som reduserer risikoen for skader, påpeker han. 

Slik kan dere begrense flomskadene

Er det overhengende fare for at det blir skader i forbindelse med en naturulykke, plikter virksomheten å gjøre det den kan innenfor rimelighetens grenser, for å avverge eller begrense tapet.

 • Der det fortsatt er frost i jorda, finner smeltevannet veien oppe på bakken. Rydd bort is, kvister og annet løst materiale som hoper seg opp rundt kummer og bekkefar.
 • Rydd eiendommene for løse gjenstander, slik at de ikke blir tatt av flomvannet.
 • Flytt biler, sykler, hageredskap, maskiner, elektrisk utstyr, møbler og lignende fra garasjer og kjellere til et trygt sted.
 • Flytt gjenstander opp fra gulvet, gjerne til etasjen over.
 • Koble fra elektrisk utstyr.
 • Tett dører og vinduer til kjeller og på bakkeplan så godt som mulig og hold dem lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på værvarsler, nyheter og meldinger fra offentlige instanser. 

Hvis dere får en flomskade

 • Sikre stedet slik at ingen personer blir skadet.
 • Koble ut sikringen til rommene som er oversvømt. Vann og strøm er en livsfarlig kombinasjon.
 • Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart du kan.
 • Ta gjerne bilder av skader på bygninger og eiendeler, uten å sette deg selv i fare.
 • Husk at det ofte er forurenset vann i kombinasjon med avløpsvann som har kommet inn. Vær nøye med hygienen.
 • Begynn oppryddingen hvis det er mulig, men ikke start med større rivearbeider før du har kontaktet forsikringsselskapet og fått klarsignal.
 • La takstmenn/håndverkere vurdere videre tiltak med tanke på opprydding, uttørking og rehabilitering.

Kontakt oss

Det kan bli telefonkø ved store hendelser. Vi anbefaler deg derfor å melde skaden på nett. Logg inn på KLPs Kundeside og meld skaden der.