Guttunge på traktor

Uregistrerte kjøretøy må nå forsikres

09.03.21

Fra og med 1. januar 2021 stiller bilansvarsloven krav om at den som eier uregistrert motorvogn som kan gå fortere enn 10 kilometer i timen, skal sørge for gyldig trafikkforsikring (ansvarsforsikring). Det er ikke lenger nok med bedriftsansvarsforsikringen alene.

Erstatningsansvar som oppstår ved bruk av motorvogn skal være forsikret. Motorkjøretøy dette kan være aktuelt for er for eksempel hjullastere, gravemaskiner, dumpere, enkelte traktorgressklippere, uregistrert traktor, truck, veghøvel, ATV og lignende.

Bedrifter og næringsdrivende som eier slike kjøretøy, må være oppmerksomme på at det ikke lenger er tilstrekkelig med bedriftsansvarsforsikringen alene. For kommuner og fylkeskommuner er det tilsvarende ikke lenger tilstrekkelig med kommuneansvarsforsikringen alene.
Dersom dere har uregistrerte motorvogner, men er usikre på om de omfattes av bilansvarslovens krav til gyldig trafikkforsikring, ta kontakt med oss på servicesalg@klp.no