Spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Spesialfondet KLP Alfa Global Rente er et "hedgefond" som gjennom derivater utnytter feilprisinger innenfor blant annet rentekurver, forskjeller mellom lands rentekurver og valutakurser. Fondet bruker i størst mulig grad kvantitative metoder for å identifisere feilprisinger. Fondets avkastning vil normalt ikke samvariere med avkastningen i aksje- og obligasjonsmarkedet. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Minstetegning er 1 million kroner, og fondet er kun åpent for profesjonelle investorer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.