Spesialfondet KLP Alfa Global Energi

Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et "hedgefond" som hovedsakelig investerer i aksjer i energisektoren. Fondet er tilnærmet markedsnøytralt fordi "short-posisjonene" er omtrent like store som "long-posisjonene". Fondets avkastning vil derfor ikke i særlig grad samvariere med aksjemarkedets avkastning. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Minstetegning er 1 million kroner, og fondet er kun åpent for profesjonelle investorer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.