KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar investerer bredt globalt i kredittobligasjoner utstedt av selskaper som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringene i disse selskapene. Fondet skal unngå investeringer i fossil energi, våpen, tobakk, ikke-medisinsk cannabis, alkohol, pengespill og pornografi. I tillegg gjelder KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er valutasikret til norske kroner.

Mer om våre svanemerkede fond her

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.