KLP Obligasjon Global II

KLP Obligasjon Global II er et indeksnært fond i fond som hovedsakelig investerer i KLP Obligasjon Global I. Fondet er valutasikret. Fondet kjennetegnes av lang durasjon og følger referanseindeksens durasjon. Fondet investerer i obligasjoner med minimum kredittrating BBB-. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.