KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon Global I er et indeksnært obligasjonsfond som investerer i kredittobligasjoner globalt. Fondet er valutasikret. Fondet kjennetegnes av lang durasjon og følger referanseindeksens durasjon. Fondet investerer i obligasjoner med minimum kredittrating  BBB-. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Minstetegning er 10 millioner kroner.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.