KLP Obligasjon 5 år

Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig rentebinding/durasjon på verdipapirene i fondet på omtrent fem år. Fondet investerer i norske rentepapirer (BBB- eller bedre), utstedt av stat, kommune, kredittforetak (OMF), bank eller forsikringsselskap.  Fondet har lav kredittrisiko, men renterisikoen er høy. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.