KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar

KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar er et aktivt forvaltet fond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner som omsettes innenfor EØS. Fondet vekter opp verdipapirer utstedt av selskaper som rangerer høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet skal unngå investeringer i fossil energi, våpen, tobakk, ikke-medisinsk cannabis, alkohol, pengespill og pornografi. I tillegg gjelder KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Mer om våre svanemerkede fond her

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.