KLP Kredittobligasjon

KLP Kredittobligasjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske kredittobligasjoner (BBB- eller bedre). Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon i fondet kan variere mellom to og fire år. Fondet kan ikke investere i hybridkapital eller fondsobligasjoner. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.