KLP Kort Stat

Fondet er et aktivt forvaltet pengemarkedsfond som investerer i norske rentebærende statspapirer med kort løpetid. Fondet har svært lav renterisiko og ingen kredittrisiko. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.