KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar

KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar er et fond i fond som investerer i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar og KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar med fordelingen 18/82. Dette gir en fordeling på ca. 18 prosent aksjer og ca. 82 prosent renter. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er svanemerket og investerer hovedsakelig i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

Mer om våre svanemerkede fond her

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.