KLP Kort Horisont

KLP Kort Horisont består av 18% aksjer og 82% renter fordelt over hele verden. Denne fondspakken har lav risiko og dermed også lav forventet avkastning. Fondet består av hele 16 fond og er svært godt diversifisert. Alle investeringer gjøres i samsvar med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er valutanøytralt. Det betyr at svingninger i kroneverdien mot annen valuta i fondet, ikke påvirker fondets avkastning.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.