KLP FRN

KLP FRN er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske obligasjoner med flytende rente (BBB- eller bedre). Fondet kan ikke investere i hybridkapital eller fondsobligasjoner. Rentefølsomheten vil normalt være mindre enn én, mens gjennomsnittlige løpetid på papirene ligger normalt mellom to og fire år. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.