KLP AksjeUSA Indeks USD

KLP AksjeUSA Indeks USD er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i amerikanske aksjer og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen. KLP AksjeUSA Indeks USD er ikke valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Minstetegning er 3 millioner USD.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.