KLP AksjeNorge

KLP AksjeNorge er et aktivt forvaltet aksjefond, som basert på fundamental analyse, investerer i norske aksjer. Målsettingen er å oppnå en avkastning som er bedre enn Oslo Børs Fondindeks. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.