KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i mindre selskaper i de globale markedene. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper med lav historisk svingning, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.