KLP AksjeGlobal Indeks V

KLP AksjeGlobal Indeks V er et indeksnært aksjefond som forsøker å følge referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig.
Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.
Fondet er ikke valutasikret, og verdien av fondet vil påvirkes av svingninger i valutakursene.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.