KLP AksjeGlobal Indeks III

KLP AksjeGlobal Indeks III er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.  Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. KLP AksjeGlobal Indeks III er valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Minstetegning er 1 million kroner.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.