KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP AksjeGlobal Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia.  Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. KLP AksjeGlobal Indeks II er valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Minstetegning er 10 millioner kroner.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.