KLP AksjeAsia Indeks IV

KLP AksjeAsia Indeks IV er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania og tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene. De største markedene som inngår i fondet er Japan, Australia, Hong Kong og Singapore. Fondet er valutasikret. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Førstegangs minstetegning er 3 000 kroner.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.