Penal

Slik søker dere om grønne lån

Bærekraftige og miljøvennlige investeringer som kvalifiserer til grønt lån vil oppnå en rentereduksjon på inntil 10 basispunkter. 

Nedenfor finner du søknadsskjema for de forskjellige miljøkategoriene vi tilbyr grønne lån til.

Klima og miljøtiltak

Klima og miljøtiltak i eksisterende bygningsmasse. Reduksjon av energiforbruket i eksisterende bygg, og utfasing av fossile energikilder. 

Se kriteriedokument

Søk om lån

Miljøvennlige bygg

Nybygg med lavest mulig negativ miljøpåvirkning i bygningsfasen og bruksfasen.

Se kriteriedokument

Søk om lån

VAR

Effektiv avfallshåndtering og sikring av kapasitet i vann- og avløpssystemer. Renseteknologi som utnytter vannressursene best mulig.

Se kriteriedokument

Søk om lån

Vil du snakke med oss?

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en samtale om grønne lån.

Kontaktinformasjon

Andre investeringer

Skal dere foreta en investering som har en klar miljøeffekt, men ikke faller inn under noen av overnevnte kategorier? Ta kontakt med oss eller send inn en generell søknad.  

Generell søknad