Carl Steinar Lous, leder for offentlig marked i KLP Banken.
Carl Steinar Lous leder offentlig marked i KLP Banken. Nå stiller han og banken opp med mer kapital til kommuner som trenger det. Foto: KLP

KLP gir 5 milliarder mer i lån til kommunene

KLP Banken utvider lånerammene for å hjelpe eierne i kommune- og helse-Norge gjennom koronakrisen.

– KLP ønsker å gi en håndsrekning til eierne i dagens situasjon ved å øke rammen for lån til kommunene med fem milliarder kroner. De kan bruke den økte rammen til de samme formålene som tidligere, sier direktør Carl Steinar Lous for offentlig marked i KLP Banken.

Finansmarkedene opplever uro som følge av utbruddet av koronavirus og fall i oljeprisen. Det gjør det igjen vanskeligere for kommuner, fylkeskommuner og offentlige bedrifter å låne penger.

Stiller opp under kriser

KLP har tradisjon for å stille opp for eierne i vanskelige tider. KLP Banken er i seg selv et resultat av finanskrisen i 2008. Da kjøpte KLP nemlig Kommunekreditt fra Eksportfinans, som fikk problemer under krisen. Selskapet som KLP kjøpte er forløperen til dagens utlånsvirksomhet og altså der utlånsrammen nå utvides.

Også dotcom-boblen som sprakk rundt tusenårsskiftet kan sies å ha satt sitt preg på KLP. Det var den krisen som la grunnlaget for at KLP skapte en forretningsmodell som står seg gjennom kriser uten ekstraordinære tilskudd fra eierne.

I dagens koronakrise hentes derfor den utvidede lånerammen på fem milliarder fra pensjonspengene  KLP-konsernet forvalter på vegne av kommune- og helse-Norge.

– Vi ønsker å stille opp for eierne våre. På mange måter er det derfor vi er til - for å sikre konkurransedyktige lån og for å stille opp i økonomiske kriser lik den vi ser i dag, sier Lous.

Låner til skoler og infrastruktur

De nye midlene til utlån skal gå til de samme formålene som tidligere og som vanlig til markedsmessige vilkår. Han forventer at mye av pengene vil brukes til å refinansiere lån i kommunene de kommende ukene.

– Eksempler på formål som får lån er skoler, barnehager, idrettsanlegg, infrastruktur som veier og vann, avløp og renovasjon, samt andre bygg og små og store investeringer som kommunene må gjøre.

Eierne får bedre betingelser

En opptelling i slutten av mars viser at det allerede er gitt 900 millioner kroner i lån til 11 kommuner i blant annet Trøndelag og Troms og Finnmark.

– Vi opplever stor etterspørsel. Det er mange som ønsker både å refinansiere eksisterende lån og til å låne til nye investeringer.

– Får KLPs eiere bedre betingelser enn andre?

– Vi deltar i alle anbudskonkurranser, men KLPs eiere får bedre betingelser, ja.

KLP Banken er også behjelpelig med andre løsninger som kan hjelpe, som for eksempel utsettelser a avdrag.

– Det vil være særlig relevant for offentlige bedrifter som får redusert inntektsgrunnlaget sitt.

 

Vil du vite mer? 

Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner. De kan hjelpe deg med det aller meste!

Sånn når du oss