Åker sol fjell

Bankenes arbeid med bærekraft

På initiativ fra Finans Norge har vi sammen med seks andre banker gått sammen om å informere forbrukere om hvordan vi jobber med samfunnsansvar i vår utlånsvirksomhet.